Biliau dŵr

Gallwch ofyn am help gyda’ch biliau trwy gysylltu, ewch at  account.dwrcymru.com/request-help-with-your-bill

Neu, gallwch ffonio rhadffôn 0800 052 0145, Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8am tan 6pm, neu Ddydd Sadwrn 9am tan 1pm.

Am gyngor ynglŷn â sut allai mesurydd dŵr leihau eich biliau, ewch at www.dwrcymru.com/en/help-advice/water-meters 

HelpU Dŵr Cymru

Os oes incwm isel gyda chi, efallai byddwch yn gymwys ar gyfer gostyngiad yn eich trethi dŵr. Gallwch wneud cais ar-lein trwy https://contact.dwrcymru.com. Bydd angen i denantiaid Bron Afon ddefnyddio’r rhif cyfeirnod canlynol: 3489812601. Gallwch ffonio Dŵr Cymru ar 0800 052 0145

Cynllun Cymorth Dyled Dŵr

Os ydych chi’n wynebu caled ariannol ac mewn dyled gyda ni, efallai gall y cynllun Cymorth Dyled Dŵr eich helpu trwy dalu eich taliadau dŵr a’ch dyled trwy eich budd-daliadau. www.dwrcymru.com/water-direct-scheme 

Diwygiwyd Diwethaf: 15/01/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Call Torfaen

Ffôn: 01495 762200

Ebost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig