Cymorth gyda'ch Trwydded Deledu

Os ydych yn cael trafferth talu’ch Trwydded Deledu, gallwch wneud cais am Gynllun Talu Syml.

Gallwch ddewis rhwng talu bob pythefnos neu bob mis a bydd taliadau a fethwyd yn cael eu lledaenu dros daliadau yn y dyfodol. Bydd y cynllun yn dod i ben os byddwch yn methu tri thaliad yn olynol. 

 I weld a ydych yn gymwys, ewch i www.tvlicensing.co.uk

Efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael y consesiynau Trwydded Deledu a ganlyn:  

Diwygiwyd Diwethaf: 27/09/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Call Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig