Canllawiau Terfynu Prosiect yr UE

Mae terfynu prosiect yn gam allweddol yn oes y prosiect a dylid ei ystyried a chynllunio amdano yn ofalus.

Mae’n bwysig bod camau terfynu yn dechrau mewn da bryd, gan mai risg allweddol ar ddiwedd y prosiect yw methu â sicrhau defnydd agweithrediad cywir y strategaeth ymadael.

Gallai hyn ar wrain at derfynu sy’n cymryd gormod o amser e.e. gwybodaeth annigonol gan gyd-noddwyr neu gyflenwyr / gontractwyr y prosiect, methu â therfynu cyflenwad yn amserol, methu â chyflwyno’r hawliad ariannol terfynol o fewn yr amserlen a bennwyd neu ruthro i gwblhau’r gwerthusiad terfynol ac yn y blaen.

I gael mwy o wybodaeth, cyfeiriwch at Ganllaw Arferion Gorau – Paratoi ar gyfer Terfynu’r Prosiect gan WEFO.

Diwygiwyd Diwethaf: 14/09/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Polisi Ewropeaidd a Chyllid Allanol

Ffôn: 01495 742143 / 01495 742142

Ebost: europexternalfunding@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig