Gwasanaethau

Gall y Tîm ddarparu cyngor ac arweiniad wrth ddatblygu ceisiadau am gyllid allanol trwy:

  • Drafod gofynion ariannu a chynghori pa arianwyr sydd fwyaf tebygol o helpu.
  • Adolygu ffurflenni cais drafft a rhoi cyngor/awgrymiadau ar welliannau posibl.  
  • Olrhain ffynonellau newydd o grantiau, newidiadau i ffynonellau sy'n bodoli eisoes a rhoi gwybod am derfynau amser sydd ar ddod.  
  • Darparu diweddariadau ar bolisïau a blaenoriaethau nawr ac yn y dyfodol.
  • Chwilio trwy holl grantiau a dyfarniadau'r DU, y Loteri a'r Undeb Ewropeaidd sydd ar gael.  
  • Helpu'r awdurdod lleol, sefydliadau'r sectorau preifat a'r trydydd sector i ddatblygu ceisiadau arloesol am gyllid allanol. 
  • Cysylltu ceisiadau tebyg/perthynol arfaethedig at ei gilydd er mwyn osgoi dyblygu prosiectau a mwyhau'r cyfleoedd ariannu.  
  • Darparu cyngor ac arweiniad ar bob agwedd ar reoli, darparu a gwerthuso prosiect sy'n cael ei ariannu'n allanol.  
  • Darparu'r wybodaeth ddiweddaraf am y cyllid allanol sydd ar gael ledled yr awdurdod lleol. 
  • Hyrwyddo a marchnata cyfleoedd ariannu allanol.
Diwygiwyd Diwethaf: 07/01/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Polisi Ewropeaidd a Chyllid Allanol

Ffôn: 01495 742143 / 01495 742142 

E-bost: europexternalfunding@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig