Chwiliadau Cyllid

Rhan o rôl y tîm yw rhoi cymorth i swyddogion mewnol a sefydliadau allanol sydd am gael hyd i gyfleoedd ariannu trwy gynnal chwiliadau yna cyfeirio at y ffynonellau ariannu perthnasol, ac anfon negeseuon ynghylch cyfleoedd ariannu i randdeiliaid priodol fel eu bod yn gwybod am y cyfleoedd dan sylw.

I gyflawni chwiliad manwl am gyllid, neu os hoffech dderbyn negeseuon ynghylch cyfleoedd ariannu, cysylltwch â’r Tîm Polisi Ewropeaidd a Chyllid Allanol ar 01495 742143 / 01495 742142 neu Europexternalfunding@torfaen.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 07/01/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Polisi Ewropeaidd a Chyllid Allanol

Ffôn: 01495 742143 / 01495 742142 

E-bost: europexternalfunding@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig