Etholiadau sydd i ddod

Y Cyngor sy'n gyfrifol am drefnu etholiadau ar gyfer eich Cynghorwyr Bwrdeistref Sirol, Cynghorwyr Cymuned, Aelodau Llywodraeth Cynulliad Cymru, Aelodau Seneddol, Aelodau Senedd Ewrop a Chomisiynydd yr Heddlu.  Rydym hefyd yn gyfrifol am redeg unrhyw Refferenda. Dros y blynyddoedd nesaf rydym yn disgwyl:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 

Bydd Etholiadau nesaf Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn cael eu cynnal yn 2027.

Cynghorau Cymuned 

Bydd Etholiadau nesaf Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn cael eu cynnal yn 2027.

Senedd

Cynhelir Etholiadau nesaf yn cael eu cynnal yn 2026.

Aelodau Seneddol 

Bydd yr Etholiadau Seneddol nesaf yn cael eu cynnal yn 2025.

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu nesaf yn cael eu cynnal yn 2025

Diwygiwyd Diwethaf: 10/05/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cofrestru Etholiadol

Ffôn: 01495 766077

E-bost: voting@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig