Bag melyn (cewynnau a gwastraff hylendid oedolion)

Gwasanaeth casglu cewynnau a gwastraff hylendid oedolion

Gall trigolion sydd â phlant mewn cewynnau, ac oedolion sydd â gwastraff hylendid, wneud cais am fagiau cryf, fydd yn cael eu casglu ar yr un diwrnod â’ch bin a chlawr porffor.

Bydd angen i drigolion ddangos tystiolaeth eu bod yn byw yn Nhorfaen (ee bil cyfleustodau), yn ogystal â chopi o dystysgrif pob plentyn fydd yn cael ei gofrestru ar y cynllun.

Gellir casglu’r bagiau o’r Ganolfan Ddinesig ym Mhont-y-pŵl a Chanolfan Gofal Cwsmeriaid yng Nghwmbrân. Gallant hefyd gael eu casglu o Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn Y Dafarn Newydd ar benwythnosau.

Gallwch ofyn am y gwasanaeth casglu cewynnau a gwastraff hylendid oedolion yma.

Ar ba ddiwrnod fydd fy magiau yn cael eu casglu?

Defnyddiwch ein system i ganfod eich diwrnod casglu gwastraff/ailgylchu.

Casgliadau a fethwyd

Os na gafodd eich bagiau cewynnau eu casglu ni fyddwn yn dychwelyd i’w casglu oni bai bod:

  • Anhawster i gael mynediad oherwydd gwaith ffyrdd, digwyddiad mawr neu dywydd garw fel eira
  • Casgliad â chymorth a fethwyd

Ni fydd y cyngor yn dychwelyd am unrhyw reswm arall tan eich diwrnod casglu nesaf.

Mae hyn yn golygu y bydd angen i’r bagiau fod allan cyn 7am ar eich diwrnod casglu a dylid eu gosod yn y man lle mae’r eiddo yn cwrdd â’r palmant (neu yn eich man casglu pwrpasol).

Diwygiwyd Diwethaf: 04/04/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: streetscene@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig