Blwch Du

Pa mor aml mae'r blwch du yn cael ei gasglu?

Mae’r blwch du yn cael ei gasglu bob wythnos.

Beth sy'n mynd yn y blwch du?

Ie, os gwelwch yn dda

 • Batris AAA, AA, B, C, D, DD a 9V  (rhaid rhoi bag a'i glymu)
 • Amlenni
 • Tuniau bwyd a chaniau diod
 • Erosolau gwag (dim paent chwistrell nac erosolau diwydiannol)
 • Papurau newydd, cylchgronau a phost sothach
 • Catalogau a chyfeirlyfrau ffôn
 • Jariau a photeli gwydr
 • Dillad, tecstilau ac esgidiau mewn parau
 • Poteli plastig (dim cynwysyddion plastig eraill, os gwelwch yn dda)
 • Plastig (ee potiau iogwrt, tybiauhufen iâ a margarin, pecynnau bwyd microdon, poteli deunydd glahau, caeadau plastig)

Dim diolch

 • Gwydr wedi torri
 • Cewynnau papur
 • Bagiau plastig
 • Polystyrene, ffilm plastig, haenen lynu
 • Teganau
 • Cardbord, potiau blodau, hambyrddau hadau, cambren cotiau, pecynnau creision
 • Papur lapio

Awgrymiadau

 • Rhowch label ar eich blwch
 • Golchwch a gwasgwch yr eitemau er mwyn cael mwy i mewn, ac i gadw’r blwch yn lân

Ar ba ddiwrnod caiff fy mlwch ei gasglu?

Defnyddiwch ein system fapio i ddod o hyd i’ch diwrnod casglu gwastraff/ailgylchu.

Bin/blwch heb ei gasglu

Os oedd eich blwch yn y man casglu erbyn 7.00am ar y diwrnod casglu, ond ni chafodd ei wacáu, rhowch wybod i ni ar unwaith drwy lenwi’r ffurflen i rhoi gwybod am fin/blwch heb ei gasglu a byddwn y trefnu i’w gasglu cyn gynted â phosibl.

Roi gwybod am gasgliad a fethwyd

Mae gen i ormod o eitemau ailgylchu i’w rhoi yn y blwch du, beth alla i wneud?

Gallwch ymweld ag un o'n hybiau casglu cynwysyddion ailgylchu sy’n cadw stoc o flychau ailgylchu, bagiau, cadis a bagiau cadis os oes angen mwy arnoch. Gellir casglu uchafswm o ddau flwch ailgylchu, cadis neu fagiau ailgylchu bob ymweliad.

Os ydych chi'n ddeiliad bathodyn glas, yn derbyn cymorth gyda chasgliadau, neu’n methu ymweld â’r hybiau am resymau meddygol, neu unrhyw reswm arall, gellir dosbarthu’r eitemau ar gais.

Gofyn am gynhwysydd ailgylchu

Beth sy'n digwydd i'm hailgylchu?

Caiff papur ei ddefnyddio mewn papurau newydd, caiff plastig ei droi'n ddefnydd cynfasau a pheipiau, gall tuniau a chaniau fynd tuag at bopeth o geir i systemau bleindiau rholer. Caiff gwydr ei brosesu'n boteli gwydr a chaiff tecstilau eu didoli a'u gwerthu fel dillad yn y DU a thramor. Caiff gweddill y tecstilau eu defnyddio ar gyfer clytiau glanhau a deunydd gwrthsain.

I ble mae fy eitemau ailgylchu yn mynd?

Fe gewch wybod i ble mae eich eitemau ailgylchu yn mynd drwy glicio ar Fy Ailgylchu Cymru.

Diwygiwyd Diwethaf: 24/05/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: streetscene@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig