Blwch Du

Beth sy'n mynd yn y blwch du?

Mae casgliad wythnosol y blwch du ar gyfer eich holl sbwriel y cartref y gellir ei ailgylchu. Rhowch eich enw ar y bocs.

Ie, os gwelwch yn dda

 • Amlenni
 • Tuniau bwyd a chaniau diod
 • Erosolau gwag (dim paent chwistrell nac erosolau diwydiannol)
 • Papurau newydd, cylchgronau a phost sothach
 • Catalogau a chyfeirlyfrau ffôn
 • Jariau a photeli gwydr
 • Dillad, tecstilau ac esgidiau mewn parau
 • Poteli plastig (dim cynwysyddion plastig eraill, os gwelwch yn dda)
 • Plastig (ee potiau iogwrt, tybiauhufen iâ a margarin, pecynnau bwyd microdon, poteli deunydd glahau, caeadau plastig)

Gwasgwch unrhyw eitemau swmpus a golchwch ganiau a jariau

Dim diolch

 • Gwydr wedi torri
 • Cewynnau Papur
 • Bagiau Plastig
 • Polystyrene, ffilm plastig, haenen lynu
 • Teganau
 • Cardbord, potiau blodau, hambyrddau hadau, Cambren Cotiau, Pecynnau creision
 • Papur lapio

Beth sy'n digwydd i'm hailgylchu?

Caiff papur ei ddefnyddio mewn papurau newydd, caiff plastig ei droi'n ddefnydd cynfasau a pheipiau, gall tuniau a chaniau fynd tuag at bopeth o geir i systemau bleindiau rholer. Caiff gwydr ei brosesu'n boteli gwydr a chaiff tecstilau eu didoli a'u gwerthu fel dillad yn y DU a thramor. Caiff gweddill y tecstilau eu defnyddio ar gyfer clytiau glanhau a deunydd gwrthsain.

Ar ba ddiwrnod caiff fy mlwch ei gasglu?

Defnyddiwch ein system fapio i ddod o hyd i’ch diwrnod casglu gwastraff/ailgylchu.

Mae gennyf ormod o ailgylchu ar gyfer fy mlwch du, beth allaf ei wneud?

Gallwn roi ail flwch i chi. Er mwyn  gwneud cais am fin/blwch du/bag glas newyd, llenwch y ffurflen ar-lein neu ffoniwch 01495 766608.

Bin/blwch heb ei gasglu

Os oedd eich blwch yn y man casglu erbyn 7.00am ar y diwrnod casglu, ond nad yw wedi cael ei wacáu, rhowch wybod i ni ar unwaith trwy lenwi ffurflen ar-lein ar gyfer  rhoi gwybod am fin/blwch heb ei gasglu  a byddwn yn trefnu i'w gasglu cyn gynted â phosibl. 

Diwygiwyd Diwethaf: 26/02/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: streetscene@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig