Bin Gwyrdd

Beth sy'n mynd yn y bin gwyrdd ar olwynion?

Mae'r bin gwyrdd ar olwynion ar gyfer eich holl wastraff o'r ardd. Mae rhestr o'r hyn y gellir ei roi ac nad ellir ei roi yn y bin i'w gweld isod.

Ie, os gwelwch yn dda

 • Gwastraff o'r ardd
 • Toriadau glaswellt
 • Dail
 • Toriadau gwrychoedd a brigau bach
 • Planhigion a blodau meirw
 • Gwelyau cwningod, moch cwta, anifeiliaid anwes bach sy’n llysysyddion

Dim diolch

 • Gwastraff bwyd (defnyddiwch eich cadi brown)
 • Pridd
 • Rwbel
 • Gwastraff/Baw anifeiliaid anwes
 • Darnau mawr o bren
 • Cardbord
 • Bagiau plastig
 • Canclwm Japan

Ni fyddwn yn casglu'ch bin gwyrdd os bydd yn cynnwys unrhyw sbwriel sydd wedi'i restru uchod. Tynnwch y sbwriel a'i roi yn eich bin â chlawr porffor.

Casgliadau yn ystod y gaeaf

Nid ydym yn casglu gwastraff gwyrdd o fis Tachwedd i fis Mawrth bellach, gan ein bod yn casglu gwastraff bwyd bob wythnos fel rhan o'r gwasanaeth cadis brown newydd. Gallwch lawrlwytho calendr yn dangos pryd mae'ch gwasanaeth gwastraff gwyrdd yn gorffen ac yn ailddechrau.

I le mae cynnwys y bin gwyrdd yn mynd?

Caiff eich gwastraff o'r ardd ei gymryd i gyfleuster compostio. Pan fydd wedi dadelfennu a throi'n gompost, caiff ei ddefnyddio mewn amaethyddiaeth.

Ar ba ddiwrnod caiff fy min ei gasglu?

Defnyddiwch ein system fapio i ddod o hyd i’ch diwrnod casglu gwastraff/ailgylchu.

Gallwch ddarganfod pan liw bin sy'n cael ei gasglu'r wythnos hon trwy edrych ar y Calendr Casgliadau ar gyfer eich rownd gasglu chi.

Bin heb ei gasglu

Os oedd eich bin yn y man casglu erbyn 7.00am ar y diwrnod casglu, ond nad yw wedi cael ei wacáu, rhowch wybod i ni ar unwaith trwy lenwi ffurflen ar-lein ar gyfer rhoi gwybod am fin/blwch heb ei gasglu  a byddwn yn trefnu i'w gasglu cyn gynted â phosibl.

Diwygiwyd Diwethaf: 13/01/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: streetscene@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig