Rhoi gwybod am gasgliad a fethwyd (bin/ailgylchu)

Os oedd eich sbwriel/deunydd ailgylchu yn ei fan casglu ar yr amser cywir, ond methwyd ei gasglu, dylech gysylltu â ni.

Nodwch os gwelwch yn dda, nad ydym yn dychwelyd i gasglu biniau â chlawr porffor a fethwyd onid oedd:

  • Problem mynediad oherwydd gwaith ffordd, digwyddiad difrifol neu dywydd garw ee eira
  • Cofnod bod bin wedi ei ddifrodi ac nad oed modd ei gasglu
  • Ei fod yn gasgliad â chymorth a fethwyd

Mae’r Adran Gwastraff yn ymchwilio i bob adroddiad am gasgliadau biniau â chlawr porffor a fethwyd, drwy ddefnyddio ein system olrhain ein cerbydau. Bydd angen cadw’r gwastraff ai osod allan i’w gasglu ar y diwrnod casglu nesaf. Nodwch na fydd gwastraff ychwanegol, nad yw’n medru cael ei roi yn y bin, yn cael ei gasglu.

Os ydych am roi gwybod am gasgliad (bin/ailgylchu) a fethwyd am y tro cyntaf, mae angen i chi gofrestru ychydig o fanylion fydd yn ein helpu i ymateb i’ch cais. Trwy gofrestru eich manylion gallwch olrhain cynnydd yr hyn yr ydych wedi ei adrodd a derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y mater wrth iddo gael ei brosesu.

SYLWER: Os nad yw’r ffurflen isod yn ymddangos, ac os ydych wedi dewis 'cytuno' ar y faner cwcis, cliciwch ‘diweddaru’ i ail lwytho’r dudalen. Os wnaethoch chi glicio 'anghytuno' ar y faner cwcis, yn anffodus ni fydd y ffurflen yn llwytho. A fyddech cystal â golygu eich dewis gan ddefnyddio’r eicon preifatrwydd ar waelod y sgrin neu ddefnyddio’r fersiwn arall o’r ffurflen

Diwygiwyd Diwethaf: 10/05/2023 Nôl i’r Brig