Bag Glas

Pa mor aml mae’r bag glas yn cael ei gasglu?

Mae’r bagiau glas yn cael ei gasglu bob wythnos.

Beth sy'n mynd yn y bag glas?

Ie, os gwelwch yn dda

 • Bocsys grawnfwyd
 • Unrhyw ddeunydd pacio cardbord
 • Tiwbiau cardbord
 • Bocsys wyau
 • Cardiau cyfarch
 • Cardbord rhychiog
 • Papur pacio neu bapur parsel brown
 • Bagiau papur brown neu lwyd
 • Papur crefft brown neu lwyd
 • Gorchuddion llyfrau nodiadau brown neu lwyd

Dim diolch

 • Mewnosodiadau plastig
 • Cynhwysyddion Tetra Pak
 • Cerdyn â ffoil arno
 • Polystyren
 • Papur lapio

Awgrymiadau

 • Labelwch eich bag fel bad yw’n mynd ar goll
 • Gwasgwch eich cardbord yn wastad i greu mwy o le yn y bag

Ar ba ddiwrnod caiff fy mag ei gasglu?

Defnyddiwch ein system fapio i ddod o hyd i’ch diwrnod casglu gwastraff/ailgylchu.

Casgliadau a fethwyd

Os oedd eich bag yn y man casglu erbyn 7.00am ar y diwrnod casglu, ond ni chafodd ei wacáu, rhowch wybod i ni ar unwaith drwy lenwi’r ffurflen i roi gwybod am gasgliad a fethwyd a byddwn y trefnu i’w gasglu cyn gynted â phosibl

Roi gwybod am gasgliad a fethwyd

Mae gen i ormod o gardbord i fy mag glas, beth allaf ei wneud?

Gallwn rhoi ail fag i chi. Nid ydym yn cludo sachau neu flychau ailgylchu newydd atoch chi ond gallwch eu casglu am ddim o un o’n hybiau:

 • Gofal Cwsmeriaid Blaenafon, Canolfan Feddygol Blaenafon, Middle Coed Cae Road (Dydd Llun i Ddydd Gwener 8am – 6.30pm)
 • Eglwys Noddfa, Abersychan (ffoniwch 01495 448902 am amserau agor)
 • Trac 2, Siopau Trefddyn, Trefddyn (Dydd Llun i Ddydd Gwener 9am i 4pm)
 • Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl (Dydd Llun i Ddydd Gwener 9am i 5pm)
 • Tŷ Panteg, Greenhill Road, Tref Gruffydd (ffoniwch 01495 763605 am amserau agor)
 • The Coffee Bar, Woodland Road, Croesyceiliog (Dydd Llun i Ddydd Gwener 9am-3pm)
 • Canolfan Gymunedol y Pishyn Tair, Y Ddôl Werdd (ffoniwch am amserau agor 01633 869227)
 • Hwb CoStar, 2 Fairwater Square, Siopau Fairwater (Dydd Llun i Ddydd Iau 9.30- 4pm, Dydd Gwener 9.30am -1.30pm)
 • Llyfrgell Cwmbrân 
 • Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn y Dafarn Newydd 

Beth sy’n digwydd i fy nghardbord?

Rydym yn mynd â'ch cardbord i brosesydd lle mae'r cerdyn yn cael ei brosesu i greu deunydd pacio unigryw, arddangosfeydd a chynhyrchion. Mae hyn yn cynnwys deunyddiau pacio â glud, deunyddiau pacio nwyddau peryglus, cetris glud a selwyr, pecynnau cymysg, paledau rhychog a deunydd pacio cryf.

I ble mae fy eitemau ailgylchu yn mynd?

Fe gewch wybod i ble mae eich eitemau ailgylchu yn mynd drwy glicio ar Fy Ailgylchu Cymru.

Diwygiwyd Diwethaf: 08/12/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: streetscene@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig