Bag Glas

Beth sy'n mynd yn y bag glas?

Mae casgliad y bag glas bob pythefnos ar gyfer eich cardbord.

Ie, os gwelwch yn dda

 • bocsys grawnfwyd
 • unrhyw ddeunydd pacio cardbord
 • tiwbiau cardbord
 • bocsys wyau
 • cardiau cyfarch
 • cardbord rhychiog

Cofiwch, byddwch yn gallu ffitio mwy os byddwch yn gwasgu'r eitemau.

Dim diolch

 • mewnosodiadau plastig
 • cynhwysyddion Tetra Pak
 • cerdyn â ffoil arno
 • polystyren
 • Papur lapio

I ble mae fy nghardbord yn mynd?

Rydym yn mynd â'ch cardbord i ailbrosesydd. Yno, caiff y cerdyn ei brosesu'n ddeunydd pacio unigryw ac arloesol, arddangosiadau a nwyddau. Mae hyn yn cynnwys deunydd pacio glud, deunydd pacio nwyddau peryglus, gludyddion a chetris seliwr, paciau cyfansawdd, paledau rhychiog a deunydd pacio cryf.

Ar ba ddiwrnod caiff fy mag ei gasglu?

Defnyddiwch ein system fapio i ddod o hyd i’ch diwrnod casglu gwastraff/ailgylchu.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: streetscene@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig