Cadi Brown

Pa mor aml mae’r cadi brown yn cael ei gasglu?

Mae’r bwyd yn eich cadi brown yn cael ei gasglu bob wythnos.

Beth sy'n mynd yn y cadi brown?

Ie, os gwelwch yn dda

 • Sborion bwyd o'r gegin (pob math o fwyd wedi'i goginio neu heb ei goginio)
 • Ffrwythau a llysiau
 • Cig, pysgod ac esgyrn
 • Caws a phlisg wyau
 • Bara, grawnfwyd a chacennau
 • Pasta a reis
 • Bagiau te neu fâl coffi
 • Unrhyw sborion eraill oddi ar blatiau

Dim diolch

 • Unrhyw hylif (gan gynnwys saim)
 • Gwastraff anifeiliaid
 • Deunyddiau pacio bwyd

Awgrymiadau

 • Gwenwch yn siŵr eich bod yn defnyddio bag bwyd. Gallwch ddefnyddio bagiau bara
 • Ceisiwch osgoi rhoi hylifau, fel llaeth ac olew yn eich cadi
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwacáu eich cadi yn rheolaidd, rhag iddo ddrewi
 • Bydd cau clawr eich cadi yn stopio pryfed rhag mynd i mewn, a stopi aroglau rhag dianc

Pa ddiwrnod bydd fy nghadi yn cael ei gasglu?

Defnyddiwch ein system mapio i gael gwybod eich diwrnod casglu gwastraff/ailgylchu.

Gallwch gael gwybod pa liw bin fydd yn cael ei gasglu yr wythnos hon drwy ddarllen y calendr casgliadau ar gyfer eich rownd.

Casgliadau a fethwyd

Os oedd eich cadi brown yn y man casglu erbyn 7.00am ar y diwrnod casglu, ond ni chafodd ei wacáu, rhowch wybod i ni ar unwaith drwy lenwi’r ffurflen i rhoi gwybod am gasgliad a fethwyd a byddwn y trefnu i’w gasglu cyn gynted â phosibl

Roi gwybod am gasgliad a fethwyd

Mae angen cadi/bagiau cadi newydd arnaf, beth allaf ei wneud?

Gallwch gasglu biniau brown a bagiau cadi bwyd am ddim o’r:

 • Gofal Cwsmeriaid Blaenafon, Canolfan Feddygol Blaenafon, Middle Coed Cae Road (Dydd Llun i Ddydd Gwener 8am – 6.30pm)
 • Eglwys Noddfa, Abersychan (ffoniwch 01495 448902 am amserau agor)
 • Trac 2, Siopau Trefddyn, Trefddyn (Dydd Llun i Ddydd Gwener 9am i 4pm)
 • Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl (Dydd Llun i Ddydd Gwener 9am i 5pm)
 • Tŷ Panteg, Greenhill Road, Tref Gruffydd (ffoniwch 01495 763605 am amserau agor)
 • The Coffee Bar, Woodland Road, Croesyceiliog (Dydd Llun i Ddydd Gwener 9am-3pm)
 • Canolfan Gymunedol y Pishyn Tair, Y Ddôl Werdd (ffoniwch am amserau agor 01633 869227)
 • Hwb CoStar, 2 Fairwater Square, Siopau Fairwater (Dydd Llun i Ddydd Iau 9.30- 4pm, Dydd Gwener 9.30am -1.30pm)
 • Llyfrgell Cwmbrân 
 • Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn y Dafarn Newydd 

Beth fydd yn digwydd i fy ngwastraff bwyd ar ôl iddo gael ei gasglu?

Ar ôl i ni gasglu eich gwastraff bwyd, mae'n cael ei gludo i gyfleuster prosesu arbennig lle mae'n cael ei drin mewn cynhwysydd caeedig. Wrth i’r bwyd ddadelfennu, mae’r tymheredd yn cael ei rheoli’n ofalus i sicrhau bod y cynnyrch gorffenedig wedi ei ddiheintio’n gyfan gwbl.

I ble mae fy eitemau ailgylchu yn mynd?

Fe gewch wybod i ble mae eich eitemau ailgylchu yn mynd drwy glicio ar Fy Ailgylchu Cymru.

Diwygiwyd Diwethaf: 17/11/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: streetscene@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig