Cynllunio a Hawliau Tramwy

Nid yw rhoi caniatâd cynllunio'n newid unrhyw hawliau tramwy a fodolai eisoes sy'n croesi'r tir. Os oes angen symud llwybr neu ei ddileu er mwyn i ddatblygiad ddigwydd, rhaid gwneud gorchymyn cyfreithiol dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, cyn cwblhau datblygiad. Cynghorir i chi gynnwys y Tîm Mynediad yn y trafodaethau o’r cychwyn cyntaf mewn unrhyw achos cynllunio a datblygu.

I gysylltu â ni ffoniwch 01633 648035.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Y Tîm Mynediad

Ffôn: 01633 648035

Nôl i’r Brig