Cynghrair Gwirfoddol Torfaen

Mae Cynghrair Gwirfoddol Torfaen yn cynnig cymorth i'r sector gwirfoddol yn Nhorfaen, gan gynnwys hyfforddiant. Mae ein cyrsiau hyfforddi ar gael drwy wefan Cynghrair Gwirfoddol Torfaen.  

Diben y cyrsiau yw hybu cynaliadwyedd sefydliadau gwirfoddol ac maent yn cynnwys cyrsiau fel sgiliau cadeirio, gwneud cofnodion, a rolau a chyfrifoldebau ymddiriedolwyr/ swyddogion mygedol. 

Y wardiau a wasanaethir

Torfaen gyfan.

Gwybodaeth Bellach

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â 01495 742452.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cynghrair Gwirfoddol Torfaen

Ffôn: 01495 742452

E-bost: anne@tvawales.org.uk

Nôl i’r Brig