Derbyn i Ysgolion - Chweched Dosbarth

Torfaen yw'r Awdurdod derbyn ar gyfer pob ysgol a gynhelir yn ei ardal, gan gynnwys pob chweched dosbarth lle bo hynny'n briodol.

Mae hyn yn berthnasol i Ysgol Gwynllyw yn unig, lle cedwir y chweched dosbarth ac felly mae'n gyfrifol am brosesau a gweithdrefnau sy'n ymwneud â derbyn i'r chweched dosbarth.

Yn achos yr Ysgolion Uwchradd Cyfrwng Saesneg yn Nhorfaen mae'r rhain bellach yn ddarparwyr 11-16, a darperir y chweched dosbarth ym Mharth Dysgu Torfaen (PDT). Trefnir derbyniadau i'r Parth Dysgu gan Goleg Gwent (Ffôn: 01495 333777).

Diwygiwyd Diwethaf: 06/06/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Derbyniadau ysgol

Ffôn: 01495 766915

Nôl i’r Brig