Derbyn i Ysgolion - Ysgolion Cynradd

Mae plant fel arfer yn dechrau yn yr ysgol gynradd ar ddechrau'r flwyddyn ysgol y maen nhw'n dathlu eu pen-blwydd yn bump oed (h.y. 1 Medi i 31 Awst yn gynhwysol).

Derbyn ym mis Medi 2023

Os ydych chi'n gwneud cais am ysgol gynradd yn ardal Torfaen, gallwch nawr wneud hynny trwy gwblhau'r ffurflen mynediad ar -lein trwy glicio ar y ddolen hon.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn i ysgolion cynradd ym mis Medi 2023 yw dydd Mercher 11 Ionawr 2023, am hanner dydd (12pm). Bydd unrhyw ffurflenni a gyflwynir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu drin fel cais hwyr ac yn cael eu hystyried yn fisol ar ôl y dyddiad cynnig.

Os nad ydych am wneud cais ar -lein gallwch lawrlwytho’r ffurflen mynediad ysgol gynradd trwy glicio yn y ddolen hon neu e -bostio school.admissions@torfaen.gov.uk

Gellir gweld manylion trefniadau Derbyn yr Awdurdod yn llawn, yn ogystal â materion cysylltiedig fel cludiant ysgol yn y Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr.

Sylwch mai eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod cais yn cael ei gyflwyno erbyn y dyddiad cau a gallai methu â gwneud hynny effeithio ar ganlyniad eich cais.

Diwygiwyd Diwethaf: 02/11/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Derbyn i Ysgolion

Ffôn: 01495 766915

Nôl i’r Brig