Rheoli Risg Gorfforaethol

Beth yw Rheoli Risg?

Mae rheoli risg yn ymwneud â gwneud y mwyaf o gyfleoedd (gwneud y penderfyniadau cywir) a chyflawni amcanion pan fydd y penderfyniadau hynny wedi'u gwneud.

Rheoli Risg yn Nhorfaen

Mae pob sefydliad yn wynebu risgiau neu rwystrau rhag cyflawni eu hamcanion. Er mwyn i'r cyngor wireddu ei weledigaeth o Dorfaen fel cymuned fodern lwyddiannus a chydlynol, rydym o'r farn ei bod yn hanfodol:

  • Deall natur y risgiau sy'n ein hwynebu
  • Bod yn ymwybodol o raddau'r risgiau hynny
  • Nodi lefel y risg yr ydym yn barod i'w derbyn
  • Cydnabod ein gallu i reoli a lleihau risgiau
  • Cymryd camau lle y bo'n briodol

I gael mwy o wybodaeth am Reoli Risg yn Nhorfaen, edrychwch ar y canlynol: 

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Rheoli Argyfyngau
Ffôn: 01495 762200

Nôl i’r Brig