Rheoli Parhad Busnes

Mae Rheoli Parhad Busnes yr un mor bwysig i gwmnïau bach ag ydyw i gorfforaethau mawr os yw eich busnes am oroesi amhariad. 

Bydd ymsefydlu Parhad Busnes yn y ffordd yr ydych yn rhedeg eich busnes, yn hytrach na gorfod ymateb ar frys i unrhyw argygwng, yn eich helpu i baratoi ar gyfer cynnig 'busnes fel arfer' mor gyflym â phosibl.

I gael mwy o wybodaeth a helpu eich sefydliad i gynllunio at argyfwng, lawrlwythwch gopi o'r Pecyn Cymorth Rheoli Parhad Busnes a'r Daflen Gyngor ar gyfer Sefydliadau Masnachol a Gwirfoddol.

Diwygiwyd Diwethaf: 11/02/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Rheoli Argyfyngau
Ffôn: 01495 762200

Nôl i’r Brig