Cyngor mewn Argyfwng

Paratoi ar gyfer Argyfwng

Mae'n annhebygol y bydd unrhyw un ohonom byth yn cael ein dal mewn argyfwng neu drychineb, ond gallant ddigwydd yn unrhyw le ac ar unrhyw adeg, a hynny pan na fyddwch yn eu disgwyl. 

Gall damweiniau diwydiannol, tywydd garw, tanau, damweiniau trafnidiaeth a llawer o argyfyngau eraill ddigwydd heb rybudd a gallant amharu ar a bygwth bywydau yn y gymuned.

Mae'r adran hon yn esbonio rhai camau sylfaenol y dylai unigolion eu cymryd fel eu bod yn barod i ddelio ag argyfwng pe byddai'n digwydd.

Teledu a Radio Lleol

Gwrandewch ar eich gorsafoedd teledu neu radio lleol yn ystod argyfwng:

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Rheoli Argyfyngau
Ffôn: 01495 762200

Nôl i’r Brig