Cysylltiadau mewn Argyfwng

Gwasanaethau Brys

Os oes argyfwng, deialwch 999 ar gyfer y gwasanaethau brys. Gallwch hefyd ddeialu 112 i gysylltu â'r gwasanaethau brys os ydych yn unrhyw le yn yr Undeb Ewropeaidd.

Ambiwlans

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (Rhanbarth y De-ddwyrain) - 01633 626262
Argyfwng - 999
www.ambulance.wales.nhs.uk

Yr Heddlu

Heddlu Gwent - 01633 838 111
Argyfwng - 999
Galwadau nad ydynt yn argyfwng - 101
www.gwent.police.uk

Tân

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru - 01443 232000
Argyfwng - 999
www.southwales-fire.gov.uk

Iechyd

Galw Iechyd Cymru

111
www.nhsdirect.wales.nhs.uk

Ysbytai Lleol

I gael gwybodaeth am yr holl ysbytai lleol ewch i'r wefan isod

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/866/directory/hospitals/#other   

 

Yr Adran Iechyd

www.dh.gov.uk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Y Prif Switsfwrdd a Rhif Cyswllt Argyfwng y Tu Allan i Oriau Arferol 
01495 762200

Cyfleustodau

Dŵr

Dŵr Cymru
Cyflenwad dŵr (24 awr) - 0800 052 0130
Gwasanaethau carthffosiaeth (24 awr) - 0800 085 3968
www.dwrcymru.com

Trydan

Western Power Distribution
0800 6783 105 am namau ac argyfyngau, neu Deialwch 105
0800 096 3080 am bob ymholiad cyffredinol
www.westernpower.co.uk

Nwy 

Y Grid Cenedlaethol (Argyfwng 24 awr) - 0800 111999
www.nationalgrid.com

Yr Amgylchedd a Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

https://naturalresources.wales
0345 988 1188 (24awr)

Diwygiwyd Diwethaf: 14/09/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Rheoli Argyfyngau
Ffôn: 01495 762200

Nôl i’r Brig