Cerbydau sy'n Hygyrch i Gadeiriau Olwyn

Rhestr o gerbydau Hacni a cherbydau llogi preifat sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn. Cyhoeddwyd o dan adran 167, Deddf Cydraddoldeb 2010

Rhestr o gerbydau Hacni a cherbydau llogi preifat sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn
Gwneuthuriad a ModelRhif TrwyddedCerbyd Hacni (CH) neu Gerbyd Llogi Preifat (LlP)Gweithredwr (lle’n berthnasol)
Peugeot Expert                 HC0108 HC Neb
Ford Tourneo                   HC1003 HC Cwmbran Torfaen Travel
Renault NX8                    HC0110 HC Neb
Ford Journey                   HC0107 HC Cwmbran Torfaen Travel
Ford Journey                   HC0106 HC Mia's Cars
Renault Traffic                HC0115 HC Taurus Airport Transfers
Ford Tourneo                   HC0119 HC Neb
Ford Freedom                   HC0112 HC Tiger Cars
Peugeot Expert                 HC1002 HC A-2-B Torfaen Ltd
Renault Traffic                HC1005 HC A-2-B Torfaen Ltd
Ford ProCab                    HC0100 HC A-Class Minibus Hite
Peugeot Expert                 HC0104 HC Mia's Cars
Renault Traffic                HC0117 HC Neb
Renault Master                 PH1048 PH Murrays Minibus Hire
Ford Transit Minibus           PH1047 PH Murrays Minibus Hire
Renault Master                 PH1042 PH Murrays Minibus Hire
Peugeot Premier                PH1044 PH Veezu Ltd
Convoy Minibus                 PH0110 PH A2B Torfaen Ltd
Ford Transit                   PH0457 PH A2B Torfaen Ltd
Ford Transit                   PH0458 PH A2B Torfaen Ltd

Nodyn 1 - mae'r cerbydau ar y rhestr hon yn gallu cario rhai, ond nid o reidrwydd pob un o'r mathau o gadeiriau olwyn sydd ag unigolyn ynddynt. 

Nodyn 2 - Mae cerbyd wedi'i gynnwys yn y rhestr hon os byddai'n bosibl i ddefnyddiwr "cadair olwyn gyfeirio" a  hynny'n unig, i fynd i mewn i adran teithwyr y cerbyd, ei adael, a theithio’n ddiogel ac yn weddol gyffyrddus tra'n eistedd yn eu cadair olwyn. Diffinnir "cadair olwyn gyfeirio" fel un sydd yn 700mm o led, 1200mm o hyd, a 1350mm o uchder. Os gwyddys bod defnyddiwr cadair olwyn sy'n fwy na "chadair olwyn gyfeirio" yn gallu mynd i mewn i adran teithwyr y cerbyd, ei adael, a theithio’n ddiogel ac yn weddol gyffyrddus tra'n eistedd yn eu cadair olwyn, nodir hyn yn y rhestr.

Nodyn 3 - Pan wyddys bod cerbyd ar y rhestr hon yn medru cario cerbyd sy’n fwy na "chadair olwyn gyfeirio", nodir maint a phwysau’r gadair olwyn y gellir ei chludo.

Diwygiwyd Diwethaf: 26/08/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Y Tîm Trwyddedu

Ffôn: 01633 647284

E-bost: licensing@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig