Cerbydau sy'n Hygyrch i Gadeiriau Olwyn

Rhestr o gerbydau Hacni a cherbydau llogi preifat sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn. Cyhoeddwyd o dan adran 167, Deddf Cydraddoldeb 2010

Gwneuthuriad a ModelRhif TrwyddedCerbyd Hacni (HC) neu Gerbyd Llogi Preifat (PH)Gweithredwr (lle’n berthnasol)

Nissan Dynamo Taxi   

HC1006

HC

None

Renault Traffic                           

HC0117

HC

None

Ford ProCab

HC1007

HC

Dragon Taxis

Ford ProCab           

HC0100

HC

A Class Minibus Hire

Ford Tourneo                 

HC1003

HC

Cwmbran Torfaen Travel

Renault Traffic               

HC0115

HC

Taurus Airport Transfers

Ford Journey

HC0106

HC

Mia's Cars

Ford Tourneo                  

HC0119

HC

None

Ford Freedom                  

HC0112

HC

None

Renault Traffic

HC1005

HC

Murray's Minibus Hire

Peugeot Expert                

HC1002

HC

Murray's Minibus Hire

Peugeot Expert                

HC0104

HC

Mia's Cars

Renault Master                

PH1048

PH

Murrays Minibus Hire

Ford Transit Minibus          

PH1047

PH

Murray's Minibus Hire

Renault Master                

PH1042

PH

Murray's Minibus Hire

Nodyn 1 - mae'r cerbydau ar y rhestr hon yn gallu cario rhai, ond nid o reidrwydd pob un o'r mathau o gadeiriau olwyn sydd ag unigolyn ynddynt. 

Nodyn 2 - Mae cerbyd wedi'i gynnwys yn y rhestr hon os byddai'n bosibl i ddefnyddiwr "cadair olwyn gyfeirio" a  hynny'n unig, i fynd i mewn i adran teithwyr y cerbyd, ei adael, a theithio’n ddiogel ac yn weddol gyffyrddus tra'n eistedd yn eu cadair olwyn. Diffinnir "cadair olwyn gyfeirio" fel un sydd yn 700mm o led, 1200mm o hyd, a 1350mm o uchder. Os gwyddys bod defnyddiwr cadair olwyn sy'n fwy na "chadair olwyn gyfeirio" yn gallu mynd i mewn i adran teithwyr y cerbyd, ei adael, a theithio’n ddiogel ac yn weddol gyffyrddus tra'n eistedd yn eu cadair olwyn, nodir hyn yn y rhestr.

Nodyn 3 - Pan wyddys bod cerbyd ar y rhestr hon yn medru cario cerbyd sy’n fwy na "chadair olwyn gyfeirio", nodir maint a phwysau’r gadair olwyn y gellir ei chludo.

Diwygiwyd Diwethaf: 26/07/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Y Tîm Trwyddedu

Ffôn: 01633 647284

E-bost: licensing@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig