Beth yw ailbrisiad?

Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn ailasesu a diweddaru gwerthoedd ardrethol pob eiddo busnes yn rheolaidd, fel arfer bob pum mlynedd. Gelwir hyn yn Ailbrisio. Gwneir hyn er mwyn cynnal tegwch yn y system trwy ailddosbarthu'r cyfanswm sy'n daladwy mewn ardrethi busnes, gan adlewyrchu'r newidiadau yn y farchnad eiddo. Nid yw ailbrisio yn cynhyrchu refeniw ychwanegol ar y cyfan.

I gael rhagor o wybodaeth am Ailbrisio, gwerthoedd ardrethol, a threthi busnes yn 2017, ewch i www.gov.uk.

Gallwch hefyd amcangyfrif eich bil ardrethi busnes, gan gynnwys unrhyw ryddhad ardrethi busnesau bach a allai fod yn berthnasol.

Mae’r ASB yn cysylltu â busnesau i ofyn am gofyn am wybodaeth rhentu i gefnogi’r cam o ailbrisio'r ardrethi busnes nesaf yng Nghymru a Lloegr - Ailbrisio ar gyfer 2023.

Os byddwch yn derbyn cais, cwblhewch a chyflwynwch eich manylion diweddaraf. Mae'n bwysig darparu'r wybodaeth hon i sicrhau bod ardrethi busnes yn deg ac yn gywir. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar gov.uk/voa/revaluation2023

Diwygiwyd Diwethaf: 10/02/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Ardrethi Busnes

Ffôn: 01495 766125

Ebost: revenues@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig