Cael mynediad i'ch cyfrif trethi busnes ar-lein

Gyda chyfrif ardrethi busnes ar-lein gallwch:

  • sefydlu debyd uniongyrchol
  • gweld eich cyfrif
  • newid i e-filiau heb bapur
  • diweddaru’ch gwybodaeth gyswllt
  • uwch lwytho tystiolaeth
  • canfod gwerth ardrethol busnes yn Nhorfaen I ddefnyddio'r cyfleuster hwn, rhaid i chi gael eich bil neu’ch hysbysiad diweddaraf gennym ni yn dangos eich 'allwedd ar-lein' unigryw a 'rhif cyfeirnod eich cyfrif' i gadarnhau pwy ydych chi

Cael mynediad i'ch cyfrif trethi busnes ar-lein

Diwygiwyd Diwethaf: 27/03/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Refeniw a Budd-daliadau

Ffôn: 01495 766125

Ebost: revenues@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig