Sut y cyfrifir fy ardrethi busnes?

Mae Ardrethi Busnes yn daladwy gan ddeiliaid pob eiddo annomestig/busnes yn yr un ffordd ag y mae treth y cyngor yn dreth ar eiddo domestig.

Mae ardrethi busnes yn cael eu codi ar y rhan fwyaf o eiddo busnes fel siopau, swyddfeydd, tafarnau storfeydd a ffatrïoedd.  Ond, nid oes rhaid i’r eiddo fod yn cael ei ddefnyddio ar gyfer busnes – os yw’n cael ei ddefnyddio ar gyfer pwrpasau nad sy’n ddomestig mae’n debygol o fod yn drethiannol.

Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn pennu gwerth ardrethol yr eiddo busnes gan ddefnyddio manylion am yr eiddo fel gwybodaeth ynglŷn â rhent.  Rydym yn defnyddio’r gwerth ardrethol a’r lluosydd ardrethol annomestig cenedlaethol (sy’n cael ei osod gan lywodraeth ganolog) i gyfrif eich bil ardrethi busnes.

Beth yw’r Lluosydd Ardrethol Annomestig Cenedlaethol? 

Y lluosydd yw’r gyfradd yn y bunt y mae’r gwerth ardrethol yn cael ei lluosi â hi i gynhyrchu’r bil ardreth blynyddol ar gyfer eiddo.

Mae’n cael ei osod yn flynyddol gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac, yn gyfreithiol, ac eithrio mewn blwyddyn o ailbrisio, ni all yn godi yn fwy na’r cynnydd yn y Mynegai Prisiau Manwerthu. Roedd y lluosydd ar gyfer 2021/22 yn 0.535 ac ar gyfer 2022/23 mae’n 0.535.

Gwybodaeth Bellach

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar www.gov.uk.

Diwygiwyd Diwethaf: 04/04/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Trethi Busnes

Ffôn: 01495 766125

Ebost: revenues@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig