Sut y cyfrifir fy ardrethi busnes?

Mae Ardrethi Busnes yn daladwy gan ddeiliaid pob eiddo annomestig/busnes yn yr un ffordd ag y mae treth y cyngor yn dreth ar eiddo domestig.

Mae ardrethi busnes yn cael eu codi ar y rhan fwyaf o eiddo busnes fel siopau, swyddfeydd, tafarnau storfeydd a ffatrïoedd.  Ond, nid oes rhaid i’r eiddo fod yn cael ei ddefnyddio ar gyfer busnes – os yw’n cael ei ddefnyddio ar gyfer pwrpasau nad sy’n ddomestig mae’n debygol o fod yn drethiannol.

Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn pennu gwerth ardrethol yr eiddo busnes gan ddefnyddio manylion am yr eiddo fel gwybodaeth ynglŷn â rhent.  Rydym yn defnyddio’r gwerth ardrethol a’r lluosydd ardrethol annomestig cenedlaethol (sy’n cael ei osod gan lywodraeth ganolog) i gyfrif eich bil ardrethi busnes.

Beth yw’r Lluosydd Ardrethol Annomestig Cenedlaethol? 

This is the rate in the pound by which the rateable value is multiplied to give the annual rate bill for a property.

The multiplier set annually by the Welsh Ministers is the same for the whole of Wales. The multiplier for 2022/23 was 0.535 and for 2023/24 is 0.535.

Gwybodaeth Bellach

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar www.gov.uk.

Diwygiwyd Diwethaf: 27/03/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Trethi Busnes

Ffôn: 01495 766125

Ebost: revenues@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig