Beth yw gwerth ardrethol fy eiddo?

Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio (ASB) yn prisio eiddo busnes ar gyfer ardrethi busnes. Mae’r prisiad yn seiliedig ar wybodaeth y mae’r ASB yn ei chadw am eich eiddo. Gallwch weld a diweddaru’r wybodaeth hon ar gov.uk/voa/valuation.

Gallwch gysylltu â’r ASB ar gov.uk/contact-voa. Os na fedrwch chi ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein gallwch hefyd gysylltu â’r ASB ar 03000 505 505 neu drwy ysgrifennu at Valuation Office Agency, Durham Customer Service Centre, Wycliffe House, Green Lane, Durham, DH1 3UW

Diwygiwyd Diwethaf: 10/02/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Ardrethi Busnes

Ffôn: 01495 766125

Ebost: revenues@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig