Symud, Ehangu neu Gau

Mae'n rhaid i chi roi gwybod i ni os byddwch yn symud adeiladau busnes, rhoi'r gorau fasnachu neu cymryd drosodd adeiladau ychwanegol.

I roi gwybod i ni am unrhyw un o'r newidiadau hyn, argraffwch a chwblhewch y Ffurflen Ymholiadau Trethi Busnes.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/02/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Business Rates

Ffôn: 01495 766125

Ebost: revenues@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig