Hysbysiadau Preifatrwydd y Meysydd Gwasanaeth

Fel Rheolwr Data, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd pan fyddwch chi'n defnyddio ein gwasanaethau.

Mae’r Hysbysiad(au) Preifatrwydd isod yn esbonio sut yr ydym yn defnyddio gwybodaeth amdanoch chi a sut yr ydym yn diogelu eich preifatrwydd.

A

B

C

D

Dd

E

Ff

G

H

I

Ll

M

P

R

Rh

S

T

U

Y

Diwygiwyd Diwethaf: 05/02/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Swyddog Diogelu Data

Ffôn: 01633 647467

E-bost: DPA@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig