Cam 2: Cyhoeddi/Ymgynghori ar yr Atodlen Codi Tâl (Drafft)

Cam 2 - Ymgynghoriad ar Ardoll Seilwaith Cymunedol (ASC) Atodlen Codi Tâl a Rhestr Seilwaith Rheoliad 123 Ddrafft Rhagarweiniol (Rhagfyr 2017)

Roedd  Atodlen Codi Tâl Ddrafft Rhagarweiniol ASC Torfaen yn destun ymgynghoriad cyhoeddus dros gyfnod o saith wythnos rhwng 11 Rhagfyr a 29 Ionawr 2018. Sylwer, mae’r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben ac nid yw’r Cyngor bellach yn derbyn sylwadau. Gellir gweld y ddogfen ymgynghori a’r wybodaeth gefndir gysylltiedig trwy ddilyn y ddolen ganlynol:

Rhestr Codi Tâl a Rhestr Seilwaith Rheoliad 123 drafft

Tystiolaeth Gefndir

Diwygiwyd Diwethaf: 23/05/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: Blaen Gynllunio

Ffôn: 01633 647620

E-bost: ldp@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig