Cam 1: Cyhoeddi/ Ymgynghori ar yr Atodlen Codi Tâl Ddrafft Rhagarweiniol

Ymgynghoriad ar Ardoll Seilwaith Cymunedol (ASC)  Atodlen Codi Tâl a Rhestr Seilwaith Rheoliad 123 Ddraff Rhagarweiniol (Hydref 2016)

Roedd Atodlen Codi Tâl Ddrafft Rhagarweiniol ASC Torfaen yn destun ymgynghoriad yn ystod 31 Hydref – 12 Rhagfyr 2016. Sylwer, mae’r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben ac nid yw’r Cyngor bellach yn derbyn sylwadau. Gellir gweld y ddogfen ymgynghori a’r wybodaeth gefndir gysylltiedig trwy ddilyn y ddolen ganlynol:

Tystiolaeth Gefndir

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: Blaen Gynllunio

Ffôn: 01633 647620

E-bost: ldp@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig