Tîm Polisi a Gweithredu Cynllunio

Mae’r Tîm Polisi a Gweithredu Cynllunio yn bennaf gyfrifol am baratoi, monitro ac adolygu polisïau defnydd tir y Fwrdeistref Sirol. Mae'r rhan fwyaf o'r rhain wedi'i hamlinellu mewn cynllun datblygu, sy'n fframwaith pymtheg mlynedd ar gyfer datblygu a defnyddio tir yn Nhorfaen. 

Mae croeso i chi gysylltu â ni drwy e-bost ar ldp@torfaen.gov.uk, neu dros y ffôn (gan ddefnyddio'r manylion isod) os oes gennych unrhyw ymholiadau. Mae ein oriau swyddfa yw 9:00-17:00 (Llun - Iau) a 9:00-16:30 (Gwener).

Mae ein cyfeiriad y swyddfa yw:

Blaengynllunio, Cynllunio ac Amddiffyn y Cyhoedd, Ty Blaen Torfaen, Panteg Way, New Inn, Pont-ypŵl, NP4 0LS.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Tîm Polisi a Gweithredu Cynllunio

Ffôn: 01633 647620

E-bost: ldp@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig