Y System Cynllunio

Mae'r system gynllunio yn ymwneud â gwaith adeiladu a sut mae tir yn cael ei ddefnyddio. Mae'n chwarae rhan bwysig trwy helpu i amddiffyn ein hamgylchedd ac yn galluogi datblygiad da.

Rheolaeth datblygu yw'r rhan fwyaf adnabyddus o'r system gynllunio ac yn bennaf yn ymwneud â delio â cheisiadau cynllunio. Mae'r rhan fwyaf o adeiladau newydd neu newidiadau mawr i adeiladau presennol neu i'r amgylchedd lleol angen caniatâd cynllunio (caniatâd cynllunio). Heb gynllunio Gallai system pawb adeiladu adeiladau neu ddefnyddio tir mewn unrhyw ffordd y maent ei eisiau, ni waeth pa effaith fyddai hyn yn ei gael ar bobl eraill sy'n byw ac yn gweithio yn eu hardal.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen fel Awdurdod Cynllunio Lleol sy'n gyfrifol am benderfynu a yw datblygiad - unrhyw beth o estyniad ar dŷ i ganolfan siopa newydd - dylai fynd yn ei flaen.

Rhaid i gynlluniau datblygu lleol yn cael eu paratoi gan bob awdurdod cynllunio lleol. Cafodd y Cynllun Datblygu Lleol Torfaen a fabwysiadwyd ym mis Rhagfyr 2013 ac yn ffurfio sail gwneud penderfyniadau ar gyfer ceisiadau cynllunio penderfyniadau.

Mae cyfleoedd i gael dweud eich dweud am y Cynllun Datblygu Lleol a cheisiadau cynllunio. Gall y Cynllun Datblygu Lleol ar gael yma.

Diwygiwyd Diwethaf: 14/07/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaethau Cynllunio

Ffôn: 01495 762200

Ebost: planning@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig