Penderfyniadau Cynllunio

Pennir yr holl geisiadau cynllunio a gyflwynir i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn unol â chynllun dirprwyo'r Cyngor.

Mae rhestr o geisiadau a bennwyd ar gael i'w gweld ar ein System Mynediad Cyhoeddus.

Diwygiwyd Diwethaf: 31/05/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaethau Cynllunio

Ffôn: 01633 648095

E-bost: planning@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig