Rhestr Wythnosol o Geisiadau Cynllunio

Mae pob cais cynllunio a gyflwynir i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ar gael i’r cyhoedd eu gweld yn Tŷ Blaen Torfaen, Ffordd Panteg, Y Dafarn Newydd, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 0LS. 

Efallai y byddwch hefyd yn dymuno defnyddio'r Gwasanaeth Mynediad Cyhoeddus Cynllunio  i chwilio am gais penodol.

Diwygiwyd Diwethaf: 31/05/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaethau Cynllunio

Ffôn: 01633 648095

E-bost: planning@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig