Mannau i Aros

Best Western - Gwesty Metro Pont-y-pŵl

Best Western - Gwesty Metro Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Just south of the Brecon Beacons, the Premier Inn Hotel Pontypool puts you in the perfect position for exploring the valleys of South Wales.
Graddfa
No Grading
Math
Gwesty
Lleoliad
Pont-y-pŵl
Ffon
08457 767676
Cyfeiriad
Lower Mill Field, Pont-y-pŵl, NP4 0XB

Blackthorne Lodge

Blackthorne Lodge
Disgrifiad
Wedi'i leoli ar gyrion y pentref gwledig hardd, Coed Y Paen, mae'r Blackthorne Lodge yn daith cerdded lai na phum munud o'r Tafarn a Bwyty Carpenter Arms, taith yrru pum munud o Glwb Gwledig Golff Greenmeadow a thaith gerdded lai na deg munud i Gronfa Ddŵr Llandegfedd
Graddfa
4 Seren
Math
Gwely a Brecwast
Lleoliad
Usk
Ffon
07909 636202
Cyfeiriad
Blackthorne Meadow, Whitehall Lane, Coed y Paen Nr. Usk, Usk, NP4 0SY
Gwefan
www.blackthorn-meadow.co.uk/

Bwthyn Glebe Farm

Bwthyn Glebe Farm
Disgrifiad
Mae Bwthyn Glebe Farm yn fwthyn sy'n un o bâr ar fferm gweithio'r perchennog ger Llandegfedd yn Ne Cymru
Graddfa
No Grading
Math
Hunanarlwyo
Lleoliad
Cwmbrân
Ffon
01872 218298
Cyfeiriad
Bwthyn Glebe Farm, Croesyceiliog, Cwmbrân, NP44 2DE
Gwefan
https://cottagelodge.com/properties/tasteful-croesyceiliog-cottage-in-torfaen-county-borough-33615

Fferm Tŷ Shon Jacob

Fferm Tŷ Shon Jacob
Disgrifiad
Mae'r fferm wedi'i lleoli mewn man heddychlon uwchben Pont-y-pŵl gyda golygfeydd dros Fôr Hafren i Fannau Brycheiniog i'r gogledd ac i'r de. Mae digonedd o bethau i'w gweld a'u gwneud
Graddfa
No Grading
Math
Gwely a Brecwast
Lleoliad
Pont-y-pŵl
Ffon
01495 757536
Cyfeiriad
Coch-y-North Lane, Tranch, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 6BP

Fferm Ty-Cooke

Fferm Ty-Cooke
Disgrifiad
Come and unwind in our peaceful 18th century farmhouse set in a cobbled courtyard. The family-run farm nestles on the edge of the Brecon Beacons National Park.
Graddfa
4 Seren
Math
Ffermdy
Lleoliad
Pont-y-pŵl
Ffon
01873 880382
Cyfeiriad
Ty-Cooke Farm, Mamhilad, Pont-y-pŵl, NP4 8QZ

Gwesty a Sba Parkway

Gwesty a Sba Parkway
Disgrifiad
Wedi'i lleoli mewn dros saith a hanner erw o erddi, mae'r Gwesty Cymraeg preifat hwn yng Nghwmbrân yn lleoliad delfrydol ar gyfer busnes a phleser
Graddfa
4 Seren
Math
Gwesty
Lleoliad
Cwmbrân
Ffon
01633 871199/869160
Cyfeiriad
Cwmbran Drive, Cwmbrân, NP44 3UW
Gwefan
https://www.parkwayhotelandspa.com

Gwesty Premier Inn - Cwmbrân

Gwesty Premier Inn - Cwmbrân
Disgrifiad
Prif gadwyn gwestai'r DU, mae'r Premier Inn yn gwarantu ystafelloedd glan a chyfforddus, a gwasanaeth cyfeillgar ac effeithlon - popeth sydd ei angen ar gyfer noswaith dda o gwsg
Graddfa
No Grading
Math
Gwesty
Lleoliad
Cwmbrân
Ffon
08715 278285
Cyfeiriad
Pontrhdyrun, Cwmbrân, Torfaen, NP44 1DE
Gwefan
www.premierinn.com

Gwesty'r Lion Hotel

Gwesty'r Lion Hotel
Disgrifiad
Yn cyfuno steil cyfoes â moethusrwydd clasurol. Gwesty'r Lion Hotel yw unig westy moethus Blaenafon
Graddfa
4 Seren
Math
Gwesty
Lleoliad
Blaenavon
Ffon
01495 792516
Cyfeiriad
41 Broad Street, Blaenavon, Torfaen, NP4 9NB
Gwefan
www.thelionhotelblaenavon.co.uk

Gwesty'r Little Crown Inn

Gwesty'r Little Crown Inn
Disgrifiad
Wedi ei guddio ym mhentref Wainfelin, ond taith fer o Bont-y-pŵl oddi ar y A4043 , Mae'n werth darganfod y Gwesty a Bwyty The Little Crown Inn
Graddfa
No Grading
Math
Gwesty
Lleoliad
Pont-y-pŵl
Ffon
01495 763148
Cyfeiriad
Elled Road , Wainfelin, Pont-y-pŵl , Torfaen, NP4 6DR
Gwefan
https://www.thelittlecrown.co.uk/

Jenny's Cottage

Jenny's Cottage
Disgrifiad
Mae Jenny's Cottage yn gyn bwthyn glöwr diwedd teras â 3 ystafell wely sydd wedi ei leoli yng nghanol Tref Treftadaeth Blaenafon, ac mae lle parcio tu allan i ddrws y ffrynt
Graddfa
4 Seren
Math
Hunanarlwyo
Lleoliad
Blaenavon
Ffon
07977 637740
Cyfeiriad
17 Park Street, Blaenavon, Torfaen, NP4 9AB
Arddangos 1 i 10 o 10
Diwygiwyd Diwethaf: 17/02/2022 Nôl i’r Brig