Gwesty Premier Inn - Cwmbrân

Gwesty Premier Inn - Cwmbrân
  • Lleoliad:Cwmbrân
  • Math:Gwesty
  • Graddfa:No Grading

Prif gadwyn gwestai'r DU, mae’r Premier Inn yn gwarantu ystafelloedd glan a chyfforddus, a gwasanaeth cyfeillgar ac effeithlon - popeth sydd ei angen ar gyfer noswaith dda o gwsg. Mae gan bob un o’n gwestai fwytai sy’n gweini bwyd poeth blasus ac ein brecwast lle gallwch fwyta cymaint ag yr hoffech. Gall plant o dan 16 oed aros a bwyta brecwast am ddim.

Mae gan y gwesty hwn ystafelloedd i’r anabl. Mae gan Premier Inn Cwmbrân bopeth y gallwch ddisgwyl, gwelyau cyfforddus ym mhob ystafell, a bwyty Table Table ar y safle sy’n cynnig agwedd newydd ar fwyta allan!

  • Mynedfa i’r Anabl:Ie
  • Addas i Grwpiau:Ie
  • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
GRADDIO / GWOBRAU
Cyfleusterau
  • Access Statement
  • Ground Floor Bedrooms
  • Major Credit Cards accepted
  • Wifi Facilities Available
Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018 Nôl i’r Brig