Jenny's Cottage

Jenny's Cottage
 • Lleoliad:Blaenavon
 • Math:Hunanarlwyo
 • Graddfa:4 Seren

Mae Jenny's Cottage yn gyn bwthyn glöwr diwedd teras â 3 ystafell wely sydd wedi ei leoli yng nghanol Tref Treftadaeth Blaenafon, ac mae lle parcio tu allan i ddrws y ffrynt.

Mae’r perchennog wedi adnewyddu’r bwthyn â chariad, gan ei droi yn encil cynnes a chyfforddus boed ar gyfer ymwelwyr yn ymchwilio hanes eu teulu neu bobl sy'n gweithio yn yr ardal am gyfnod byr .

Mae gan y bwthyn le cysgu i 4 o bobl a babi (1 gwely dwbl a 2 wely sengl). Mae gardd patio gaeedig â dodrefn gardd. Croesewir plant/croesewir cerddwyr. Croesewir cwn bach ufudd ond ni chaniateir iddynt fynd i fyny'r grisiau.

 • Mynedfa i’r Anabl:Na
 • Addas i Grwpiau:Ie
 • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
GRADDIO / GWOBRAU
 • Visit Wales - 4 Seren
Cyfleusterau
 • Cots Available
 • Laundry Facilities
 • Non-smoking
 • Parcio Ar Gael
 • Pets Welcome
Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018 Nôl i’r Brig