Blackthorne Lodge

Blackthorne Lodge
  • Lleoliad:Usk
  • Math:Gwely a Brecwast
  • Graddfa:4 Seren

Wedi'i leoli ar gyrion y pentref gwledig hardd, Coed Y Paen, mae’r Blackthorne Lodge yn daith cerdded lai na phum munud o'r Tafarn a Bwyty Carpenter Arms, taith yrru pum munud o Glwb Gwledig Golff Greenmeadow a thaith gerdded lai na deg munud i Gronfa Ddŵr Llandegfedd. Mae’r Fenni, Mynwy, Bannau Brycheiniog a Caerdydd i gyd yn daith lai na 30 munud yn y car.

Wedi'i leoli mewn ychydig o dan 2 erw o diroedd, mae’r byngalo dwy ystafell wely dwbl, 4 seren hon yn cynnig ystafell fyw fawr gyda stof llosgi coed a chegin osod fodern. Mae gan y llety gawod debyg i ystafell wlyb, a drysau sy’n addas i gadeiriau olwyn.

  • Mynedfa i’r Anabl:Na
  • Addas i Grwpiau:Na
  • Addas i Deuluoedd:Na
Manylion Cyswllt
GRADDIO / GWOBRAU
  • Visit Wales - 4 Seren
Cyfleusterau
  • Ground Floor Bedrooms
  • Non-smoking
  • TV In all rooms
Diwygiwyd Diwethaf: 10/11/2020 Nôl i’r Brig