Bwthyn Glebe Farm

Bwthyn Glebe Farm
  • Lleoliad:Cwmbrân
  • Math:Hunanarlwyo
  • Graddfa:No Grading

Mae Bwthyn Glebe Farm yn fwthyn sy’n un o bâr ar fferm gweithio’r perchennog ger Llandegfedd yn Ne Cymru. Mae’r bwthyn yn cynnig lle i bump o bobl gysgu ac mae ganddo ystafell wely ddwbl gyda gwely sy’n plygu, ystafell â phâr o welyau ac ystafell gawod i deulu.

Ar y llawr gwaelod mae man lolfa cynllun agored gyda chegin ac ardal i eistedd. Y tu allan mae lle i barcio oddi ar y ffordd a gardd â lawnt gyda dodrefn awyr agored.

Wedi'i leoli mewn ardal wledig odidog, mae Bwthyn Glebe Farm yn fwthyn gwyliau teuluol hyfryd i ddarganfod De Cymru.

Dwy ystafell wely: 1 x dwbl gyda gwely ychwanegol sy’n plygu, 1 ystafell â phâr o welyau. Ystafell gawod gyda chawod, basn ymolchi a thoiled. Ystafell llawr gwaelod ag un basn ymolchi a thoiled. Lolfa cynllun agored gyda chegin a bar brecwast, man bwyta a lle i eistedd.

  • Mynedfa i’r Anabl:Na
  • Addas i Grwpiau:Na
  • Addas i Deuluoedd:Na
Manylion Cyswllt
GRADDIO / GWOBRAU
Diwygiwyd Diwethaf: 22/01/2022 Nôl i’r Brig