Gwesty'r Lion Hotel

Gwesty'r Lion Hotel
 • Lleoliad:Blaenavon
 • Math:Gwesty
 • Graddfa:4 Seren

Yn cyfuno steil cyfoes â moethusrwydd clasurol. Gwesty’r Lion Hotel yw unig westy moethus Blaenafon. Wedi ail agor yn ddiweddar ar ôl gwaith adnewyddu helaeth, mae pob un o’i 12 ystafell yn cynnwys ystafell ymolchi neu gawod en-suite ac ystod eang o gyfleusterau i wneud eich arhosiad mor gyfforddus a phleserus â phosibl.

Ni chaniateir ysmygu yn unrhyw un o ystafelloedd Gwesty’r Lion Hotel. Mae pris yr ystafelloedd yn cynnwys brecwast. Mae WIFI am ddim ar gael. Mae bwyty a bar ar y safle: mae Gwesty’r Lion Hotel yn ymfalchïo mewn darparu prydau o ansawdd gan ddefnyddio cynhwysion lleol. Mae ein bwydlenni yn dathlu rhai o'r cynnyrch gorau Cymreig a bwyd môr lleol.

 • Mynedfa i’r Anabl:Na
 • Addas i Grwpiau:Ie
 • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
GRADDIO / GWOBRAU
 • Visit Wales - 4 Seren
Cyfleusterau
 • Licensed
 • Major Credit Cards accepted
 • Non-smoking
 • Restaurant/Evening Meal
 • TV In all rooms
Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018 Nôl i’r Brig