Porth Taliadau Addysg (ar gyfer Prydau Bwyd a Theithiau)

Mae'r ffordd rydych chi'n talu am brydau ysgol, teithiau ac eitemau eraill yn newid.

Mae system newydd heb arian parod yn cael ei chreu, a bydd angen i bob rhiant sy'n dymuno defnyddio'r system newydd gofrestru arni.

Sut i gofrestru ar y system newydd

Unwaith y bydd y system newydd ar waith byddwch yn derbyn e-bost gan yr ysgol neu lythyr (os nad oes ganddynt eich cyfeiriad e-bost) yn eich gwahodd i gofrestru ar y Porth Taliadau Addysg.

Fe ddaw’r e-bost gan donotreply-education@civicapayments.co.uk Peidiwch â gofidio da chi, mae hwn yn e-bost dilys. “Civica” yw’r cwmni yr ydym yn gweithio ochr yn ochr ag ef ar y dechnoleg, felly mae’n ddiogel i agor yr e-bost. Ar ôl i chi gofrestru'ch manylion a chysylltu'ch plentyn gan ddefnyddio'r cod dilysu, rydych chi'n barod i ddefnyddio'r system dalu newydd.

Yn ystod y broses actifadu cewch eich tywys trwy broses i wirio'ch cyfeiriad e-bost a gosod cyfrinair i rywbeth sy'n gofiadwy i chi.

Dilynwch y cyfarwyddiadau hawdd eu defnyddio a gwiriwch gyfrif eich plentyn gyda'r cod dilysu un-tro rydych chi'n ei dderbyn.

Ar ôl cofrestru, gallwch ychwanegu cyfrif plentyn arall yn hawdd cyn belled â'ch bod wedi derbyn cofrestriad gyda chod gwirio ar gyfer yr ail blentyn rydych chi am ei ychwanegu.

Er ein bod yn bwriadu i'r system hon gael ei chyflwyno ar draws pob ysgol yn y fwrdeistref, fesul cam y byddwn yn gwneud hyn, felly efallai na fyddwch chi'n derbyn eich holl gofrestriadau gyda'i gilydd os oes gennych blant mewn gwahanol ysgolion.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â sut i gofrestru ar y system newydd, ewch i Cwestiynau Cyffredin am y Porth Taliadau Addysg.

Mynd i’r Porth Taliadau Addysg

Nodweddion Allweddol y Porth Taliadau Addysg

Bydd y Porth Taliadau newydd i Rieni yn eich galluogi i:

 • Dalu'n ddiogel gan ddefnyddio unrhyw ddyfais symudol, gliniadur neu gyfrifiadur personol ar gyfer yr holl weithgareddau y mae eich plentyn yn ymgymryd â nhw yn yr ysgol
 • Creu un cyfrif y gallwch ychwanegu pobl plentyn iddo, hyd yn oed os ydynt yn mynychu ysgolion gwahanol yn Nhorfaen (ar yr amod bod yr ysgol yn tanysgrifio i Civica Pay).
 • Gweld dangos fwrdd ar gyfer eich plentyn, sy’n cynnwys:
  1. Balans arlwyo prydau ysgol i'ch plentyn
  2. Opsiynau i ychwanegu symiau arian yn gyflym ac yn awtomataidd
  3. Rhestr o'r teithiau ysgol, clybiau a digwyddiadau sy'n benodol i'ch plentyn
  4. Rhestr o'r teithiau ysgol, clybiau a digwyddiadau sydd wedi'u harchebu
  5. Gweld a rheoli cyfrif prydau ysgol eich plentyn, gan gynnwys balansau
  6. Trafodion talu a phrydau bwyd a brynwyd
  7. Trosglwyddo balansau rhwng cyfrifon prydau bwyd eich plant (os ydynt yn yr un ysgol)
  8. Talu am eitemau o siop yr ysgol i brynu eitemau fel llyfrau adolygu a gwisg ysgol
  9. Nodi'r dull o gysylltu â chi
  10. Gweld hanes archeb lawn gan gynnwys yr holl daliadau a wnaed
  11. Rheoli ac arbed eich cardiau yn ddiogel
  12. Ychwanegu nifer o eitemau i'ch basged gyda gwiriad cyflym a hawdd
  13. Gofyn i weld y porth yn Gymraeg
  14. Gofyn am help wrth ddefnyddio’r Cwestiynau Cyffredin ar gyfer y Porth Taliadau Addysg

Cliciwch yma i wylio fideo cyflym yn dangos y system a gweld drosoch chi’ch hun pa mor hawdd ydyw i’w defnyddio

Manteision y Porth Taliadau Addysg newydd

 • Rheoli gweithgareddau ysgol a phrydau bwyd eich plentyn i gyd mewn un lle pryd bynnag a lle bynnag y dymunwch
 • Tawelu'ch meddwl wrth wybod bod eich taliadau'n cael eu gwneud yn ddiogel gyda hanes trafodion ar gyfer pob gweithgaredd
 • Dewis i ychwanegu symiau arian yn awtomataidd ar gyfer prydau ysgol fel bod eich balans arlwyo bob amser mewn credyd
 • Gweld balansau arlwyo yn gyflym ac yn hawdd a'u trosglwyddo rhwng plant yn yr un ysgol
 • Gweld pa brydiau bwyd a brynwyd a'u gwerth/swm a wariwyd
 • Cadw a rheoli'ch cardiau er mwyn gwneud trafodion yn gyflym ac yn hawdd
 • Gweld teithiau, clybiau a digwyddiadau sy'n benodol i'ch plentyn
 • Talu rhandaliadau ar gyfer teithiau costau uchel a gweld eich balans/swm sy'n ddyledus
 • Rhoi caniatâd ar-lein i'ch plentyn fynd ar deithiau a chyflawni gweithgareddau
 • Derbyn unrhyw ohebiaeth wedi'i dargedu o'r ysgol yn uniongyrchol i'ch e-bost neu'ch ffôn
 • Hawdd i'w defnyddio

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am y Porth Taliadau Addysg, anfonwch e-bost i educationpayments@torfaen.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 01/07/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Porth Taliadau Addysg

Ffôn: 01495 7662200

Ebost: educationpayments@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig