Llywodraethwyr Ysgol

Education Achievement Service LogoMae rôl y Llywodraethwr Ysgol wedi dod yn fwyfwy pwysig gan fod disgwyl i gyrff llywodraethu wneud penderfyniadau strategol tymor hir ar gyfer dyfodol yr ysgol, gan sicrhau bod safonau addysg uchel yn cael eu cynnal.

Er mwyn galluogi llywodraethwyr i gyflawni'r rôl hon, mae'r cymorth i lywodraethwyr a thîm datblygu:

  • Rhoi llywodraethwyr gyda'r rhaglen hyfforddiant datblygu gorfodol a strategol
  • Darparu gwasanaeth clercio corff llywodraethu effeithiol ac effeithlon
  • Darparu cyngor a chefnogaeth amserol a pherthnasol ar yr holl faterion llywodraethu ysgolion.

Mae'r Gwasanaeth Datblygu Cymorth a Llywodraethwyr ar gyfer Torfaen wedi symud i'r Consortia Rhanbarthol De Ddwyrain Cymru, Gwasanaeth Cyrhaeddiad Addysg.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn llywodraethwr ysgol yn Nhorfaen, gall gwybodaeth ar gyfer darpar lywodraethwyr i'w gweld ar y dudalen Dod yn Llywodraethwr Ysgol y wefan Gwasanaeth Cyrhaeddiad Addysg.

Diwygiwyd Diwethaf: 06/04/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Governor Support Service

Ffôn: 01443 864963

Ebost: governor.support@sewaleseas.org.uk

Nôl i’r Brig