Dyddiadau Tymhorau a Gwyliau Ysgol

Mae dyddiadau tymhorau'r ysgol yn darparu ar gyfer 195 diwrnod ysgol. O fewn y 195 diwrnod hyn, caiff ysgolion gau am chwech niwrnod at ddibenion hyfforddiant. Dylech gysylltu ag ysgol eich plentyn i gael gwybodaeth am y dyddiau y bydd ar gau at ddibenion hyfforddiant.

Blwyddyn Academaidd 2022/2023

School Term and Holiday Dates - 2020/2021 Academic Year
TymorTymor yn DechrauHanner Tymor yn DechrauHanner Tymor yn GorffenTymor yn Gorffen

Hydref

Dydd Gwener
02.09.22

Dydd Llun
31.10.22

Dydd Gwener
04.11.22

Dydd Gwener
23.12.22

Gwanwyn

Dydd Llun
09.01.23

Dydd Llun
20.02.23

Dydd Gwener
24.02.23

Dydd Gwener
31.03.23

Haf

Dydd Llun
17.04.23

Dydd Llun
29.05.23

Dydd Gwener
02.06.23

Dydd Gwener
21.07.23

Blwyddyn Academaidd 2023/2024

School Term and Holiday Dates - 2020/2021 Academic Year
TymorTymor yn DechrauHanner Tymor yn DechrauHanner Tymor yn GorffenTymor yn Gorffen

Hydref

Dydd Gwener
01.09.23

Dydd Llun
30.10.23

Dydd Gwener
03.11.23

Dydd Gwener
22.12.23

Gwanwyn

Dydd Llun
08.01.24

Dydd Llun
12.02.24

Dydd Gwener
16.02.24

Dydd Gwener
22.03.24

Haf

Dydd Llun
08.04.24

Dydd Llun
27.05.24

Dydd Gwener
31.05.24

Dydd Gwener
19.07.24

Ambell waith, rhaid i ysgolion gau oherwydd tywydd gwael neu argyfyngau anorfod, fel colli cyfleustodau. Bydd neges ynghylch ysgolion sydd ar gau yn ymddangos ar y wefan hon.

Wrth osod dyddiadau tymhorau'r ysgol a gwyliau, mae Torfaen yn ymgynghori â'i awdurdodau cyfagos er mwyn cyflawni ymagwedd gyson ar draws de-ddwyrain Cymru. Mae unrhyw ddyddiadau arfaethedig yn destun ymgynghoriad â'r amrywiol undebau athrawon hefyd.

Diwygiwyd Diwethaf: 08/08/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Mynediad a Chyfle

Ffôn: 01495 766920

Nôl i’r Brig