Dyddiadau Tymhorau a Gwyliau Ysgol

Mae dyddiadau tymhorau'r ysgol yn darparu ar gyfer 195 diwrnod ysgol. O fewn y 195 diwrnod hyn, caiff ysgolion gau am chwech niwrnod at ddibenion hyfforddiant. Dylech gysylltu ag ysgol eich plentyn i gael gwybodaeth am y dyddiau y bydd ar gau at ddibenion hyfforddiant.

Blwyddyn Academaidd 2023/2024

School Term and Holiday Dates - 2020/2021 Academic Year
TymorTymor yn DechrauHanner Tymor yn DechrauHanner Tymor yn GorffenTymor yn Gorffen

Hydref

Dydd Gwener
01.09.23

Dydd Llun
30.10.23

Dydd Gwener
03.11.23

Dydd Gwener
22.12.23

Gwanwyn

Dydd Llun
08.01.24

Dydd Llun
12.02.24

Dydd Gwener
16.02.24

Dydd Gwener
22.03.24

Haf

Dydd Llun
08.04.24

Dydd Llun
27.05.24

Dydd Gwener
31.05.24

Dydd Gwener
19.07.24

Blwyddyn Academaidd 2024/2025

School Term and Holiday Dates - 2024/2025 Academic Year
TymorTymor yn DechrauHanner Tymor yn DechrauHanner Tymor yn GorffenTymor yn Gorffen

Hydref

Dydd Llun
02.09.24

Dydd Llun
28.10.24

Dydd Gwener
01.11.24

Dydd Gwener
20.12.24

Gwanwyn

Dydd Llun
06.01.25

Dydd Llun
24.02.25

Dydd Gwener
28.02.25

Dydd Gwener
11.04.25

Haf

Dydd Llun
28.04.25

Dydd Llun
26.05.25

Dydd Gwener
30.05.25

Dydd Llun
21.07.25

Blwyddyn Academaidd 2025/2026

School Term and Holiday Dates - 2024/2025 Academic Year
TymorTymor yn DechrauHanner Tymor yn DechrauHanner Tymor yn GorffenTymor yn Gorffen

Hydref

Dydd Llun
01.09.25

Dydd Llun
27.10.25

Dydd Gwener
31.10.25

Dydd Gwener
19.12.25

Gwanwyn

Dydd Llun
05.01.26

Dydd Llun
16.02.26

Dydd Gwener
20.02.26

Dydd Gwener
27.03.26

Haf

Dydd Llun
13.04.26

Dydd Llun
25.05.26

Dydd Gwener
29.05.26

Dydd Llun
20.07.26

Ambell waith, rhaid i ysgolion gau oherwydd tywydd gwael neu argyfyngau anorfod, fel colli cyfleustodau. Bydd neges ynghylch ysgolion sydd ar gau yn ymddangos ar y wefan hon.

Wrth osod dyddiadau tymhorau'r ysgol a gwyliau, mae Torfaen yn ymgynghori â'i awdurdodau cyfagos er mwyn cyflawni ymagwedd gyson ar draws de-ddwyrain Cymru. Mae unrhyw ddyddiadau arfaethedig yn destun ymgynghoriad â'r amrywiol undebau athrawon hefyd.

Diwygiwyd Diwethaf: 03/06/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Mynediad a Chyfle

Ffôn: 01495 766920

Nôl i’r Brig