Dyddiadau Tymhorau a Gwyliau Ysgol

Mae dyddiadau tymhorau'r ysgol yn darparu ar gyfer 195 diwrnod ysgol. O fewn y 195 diwrnod hyn, caiff ysgolion gau am bum niwrnod at ddibenion hyfforddiant. Dylech gysylltu ag ysgol eich plentyn i gael gwybodaeth am y dyddiau y bydd ar gau at ddibenion hyfforddiant.

Blwyddyn Academaidd 2020/2021

School Term and Holiday Dates - 2020/2021 Academic Year
TymorTymor yn DechrauHanner Tymor yn DechrauHanner Tymor yn GorffenTymor yn Gorffen

 Hydref

Dydd Mawrth
01.09.20

Dydd Llun
26.10.20

Dydd Gwener
30.10.20

Dydd Gwener
18.12.20

Gwanwyn

Dydd Llun
04.01.21

Dydd Llun
15.02.21

Dydd Gwener
19.02.21

Dydd Gwener
26.03.21

Haf

Dydd Llun
12.04.21

Dydd Llun
31.05.21

Dydd Gwener
04.06.21

Dydd Mawrth
20.07.21

Blwyddyn Academaidd 2021/2022

Blwyddyn Academaidd 2021/2022
TymorTymor yn DechrauHanner Tymor yn DechrauHanner Tymor yn GorffenTymor yn Gorffen

Hydref

Dydd Iau
02.09.21

Dydd Llun
25.10.21

Dydd Gwener
29.10.21

Dydd Gwener
17.12.21

Gwanwyn

Dydd Mawrth
04.01.22

Dydd Llun
21.02.22

Dydd Gwener
25.02.22

Dydd Gwener
08.04.22

Haf

Dydd Llun
25.04.22

Dydd Llun
30.05.22

Dydd Gwener
03.06.22

Dydd Gwener
22.07.22

Ambell waith, rhaid i ysgolion gau oherwydd tywydd gwael neu argyfyngau anorfod, fel colli cyfleustodau. Bydd neges ynghylch ysgolion sydd ar gau yn ymddangos ar y wefan hon.

Wrth osod dyddiadau tymhorau'r ysgol a gwyliau, mae Torfaen yn ymgynghori â'i awdurdodau cyfagos er mwyn cyflawni ymagwedd gyson ar draws de-ddwyrain Cymru. Mae unrhyw ddyddiadau arfaethedig yn destun ymgynghoriad â'r amrywiol undebau athrawon hefyd.

Diwygiwyd Diwethaf: 20/07/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Mynediad a Chyfle

Ffôn: 01495 766920

Nôl i’r Brig