Asesiad Digonolrwydd Chwarae

Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen gwblhau Asesiad Digonolrwydd Chwarae yn rheolaidd ar ffactorau allweddol sy’n gysylltiedig â chwarae ac adloniant plant a phobl ifanc. Mae’r asesiad yn gofyn am ymateb i fwy na 140 o fesurau sy’n gysylltiedig â sbectrwm eang o feysydd gan gynnwys:

  • Darpariaeth Chwarae, Ieuenctid, Hamdden, Adloniant a Blynyddoedd Cynnar gyda Staff
  • Chwarae Sefydlog, Caeau Chwarae, Parciau, Mannau Agored a Chefn Gwlad
  • Llwybrau Diogelach o gwmpas y gymuned
  • Darparu ar gyfer Anghenion Amrywiol – Plant a phobl ifanc ag anableddau, yr iaith Gymraeg, plant a phobl ifanc sy’n agored i niwed
  • Sicrhau a Datblygu’r Gweithlu Chwarae
  • Mynediad at Wybodaeth / Cyhoeddusrwydd a Digwyddiadau
  • Ymgysylltu â’r Cyhoedd - Cyfranogiad
  • Chwarae o fewn yr holl agendâu polisi a gweithredu perthnasol – Iechyd a Lles, Addysg ac Ysgolion, y Cynllun Datblygu Lleol, Iechyd a Diogelwch, polisi a mentrau Teulu

Mae darganfyddiadau asesiadau blaenorol o 2019/2020 i’w gweld yn Asesiad Digonolrwydd Chwarae Torfaen – Crynodeb o Ddarganfyddiadau sy’n manylu crynodeb o’r canfyddiadau allweddol ynghyd  â chrynodeb o’r ymgynghoriad, Mae Cynllun Gweithredu Digonolrwydd Chwarae Torfaen 2019-2020 hefyd i’w weld yma.

I gael rhagor o wybodaeth, ebostiwch andrea.sysum@torfaen.gov.uk.

Diwygiwyd Diwethaf: 06/09/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Tîm Chwarae

Ffôn: 01495 742951

Nôl i’r Brig