Sessiynau Chwarae Teuluoedd

Sesiynau chwarae difyr, rhyngweithiol i'r teulu, rhieni, gofalwyr a'u plant.

Gweithgareddau wedi'u hanelu at blant 8 oed ac iau.

Sylwch fod y sesiynau hyn yn ystod y tymor yn unig.

Dydd Llun

  • 10.00am - 11.30am – Neuadd Gymunedol Dôl werdd a Dain Derfel (The Cockerel), Oddi ar Pandy, Dôl Werdd, Cwmbrân, NP44 4LA

Dydd Mercher

  • 10.00am - 11.30am – Neuadd Gymunedol Glenside, Glenside, Cwmbrân, NP44 1BN

Dydd Gwener

  • 10.00am - 11.30pm – Eglwys Fethodistaidd Fairhill, Fairhill, Cwmbrân, NP44 4QS

Dydd Sadwrn

  • Fforwm Dad a Fi – dydd Sadwrn cyntaf y mis – 10.00am – 11.30 am yn y Ganolfan Blant Integredig, oddi ar Ton Road, Llwyncelyn, Cwmbrân. Grwp i dadau/gofalwyr sy’n ddynion a’u plant. Gweithgareddau wedi’u anelu at blant 8 oed ac iau (nid oes angen cofrestru o flaen llaw/cofrestru ar y dydd)
Diwygiwyd Diwethaf: 21/10/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Tîm Chwarae

Ffôn: 01495 742951

Nôl i’r Brig