Offer ac adnoddau chwarae

Play equipment and resources

Llyfrgell Fenthyca Offer Chwarae

Mae Torfaen yn gartref i Llyfrgell Fenthyca Offer Chwarae. Mae'r llyfrgell yn adnodd ardderchog i annog cyfleoedd chwarae. Gellir cael mynediad i'r llyfrgell gan weithwyr proffesiynol, rhieni/gofalwyr, ysgolion a grwpiau cymunedol. Mae amrywiaeth eang o offer ar gael i'w llogi am gost isel gan gynnwys offer arbenigol ar gyfer plant  a phobl ifanc ag anableddau. Am catalog ffoniwch 01495 742952.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Play Team

Ffôn: 01495 742951

Nôl i’r Brig