Arolwg o Foddhad Defnyddwyr Swyddfeydd Cofrestru

Yma yn Swyddfa Gofrestru Torfaen rydym yn ceisio gwella lefel y gwasanaeth yr ydym yn ei gynnig i'n cwsmeriaid yn barhaus. Os ydych wedi defnyddio ein gwasanaeth am apwyntiad, i gael tystysgrif neu os ydych wedi cynnal eich Seremoni briodas yn yr ardal yn ddiweddar, yna hoffem glywed eich adborth.

Cwblhewch ein harolwg byr i gwsmeriaid; a ddylai gymryd llai na phum munud.

Mae eich adborth yn bwysig i ni a bydd yn helpu i ddarparu'r gwasanaeth gorau i'n cwsmeriaid.

Ein perfformiad

Gweler isod sut mae Gwasanaeth Cofrestru Torfaen wedi perfformio yn erbyn targedau perfformiad allweddol a bennwyd gan y Cofrestrydd Cyffredinol drwy gydol 2017/18 a 2018/19.

Dangosyddion Perfformiad Allweddol a Thargedau Perfformiad Allweddol

mseroldeb Cofrestru
Amseroldeb Cofrestru (targed cenedlaethol)2017-20182018-2019
Genedigaethau - 98% wedi'u cofrestru o fewn 42 diwrnod 96% 96%
Genedigaethau marw - 98% wedi'u cofrestru o fewn 42 diwrnod 100% 100%
Marwolaethau â MCCD (dim cyfranogiad crwnerol) - 90% wedi’u cofrestru o fewn 5 diwrnod 91% 95%
Marwolaethau â Rhan Fel (MCCD gyda chyfranogiad crwnerol) - wedi’u cofrestru o fewn 5 diwrnod 80% 84%
Marwolaethau ac eithrio Rhan B a chwestau - wedi’u cofrestru o fewn 5 diwrnod 90% 93%
Marwolaethau gyda Rhan B (Post mortem ac eithrio cwest - wedi’u cofrestru o fewn 7 diwrnod 28% 51%
Argaeledd apwyntiadau
Argaeledd apwyntiadau (targed cenedlaethol o 95%)2017-20182018-2019
Genedigaethau a datganiadau o fewn 5 diwrnod 99% 100%
Genedigaethau marw o fewn 2 ddiwrnod 100% 100%
NMarwolaethau a datganiadau o fewn 2 ddiwrnod 98% 99%
Hysbysiadau ar gyfer priodas a phartneriaeth sifil o fewn 10 diwrnod 98% 99%
Diwygiwyd Diwethaf: 17/07/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Registrars

Ffôn: 01495 742132

Ebost: registrars@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig