Arolwg o Foddhad Defnyddwyr Swyddfeydd Cofrestru

Yma yn Swyddfa Gofrestru Torfaen rydym yn ceisio gwella lefel y gwasanaeth yr ydym yn ei gynnig i'n cwsmeriaid yn barhaus. Os ydych wedi defnyddio ein gwasanaeth am apwyntiad, i gael tystysgrif neu os ydych wedi cynnal eich Seremoni briodas yn yr ardal yn ddiweddar, yna hoffem glywed eich adborth.

Cwblhewch ein harolwg byr i gwsmeriaid; a ddylai gymryd llai na phum munud.

Mae eich adborth yn bwysig i ni a bydd yn helpu i ddarparu'r gwasanaeth gorau i'n cwsmeriaid.

Diwygiwyd Diwethaf: 16/05/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Registrars

Ffôn: 01495 742132

Ebost: registrars@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig