Lleoliadau a manylion cyswllt Swyddfeydd Cofrestru

Swyddfa Gofrestru Pont-y-pŵl

Y Ganolfan Ddinesig
Pont-y-pŵl
Torfaen
NP4 6YB 

Rhif Ffôn: 01495 742132
Rhif Ffacs: 01495 742203 

Oriau Agor

Dydd Llun i Dydd Iau - 9:00 - 17:00 
Dydd Gwener  -  9:00 - 16:30

Cofrestru Genedigaethau a Marwolaethau trwy drefnu apwyntiad
Hysbysiadau o Briodas a Phartneriaeth Sifil trwy drefnu apwyntiad 

Is-ganolfan Ysbyty Athrofaol y Faenor

Llanfrechfa
Cwmbrân
Torfaen
NP44 8YN

Oriau Agor

Dydd Llun i ddydd Iau - 9:00 - 17:00
Dydd Gwener - 9:00 - 16:30

Cofrestru Genedigaethau a Marwolaethau – Trwy Apwyntiad yn Unig

Cyswllt/Cymorth y Tu Allan i Oriau Swyddfa mewn argyfwng

Os bydd angen i chi gysylltu â ni ar frys (y tu allan i oriau agor arferol y swyddfa) am unrhyw un o'r rhesymau canlynol:

  • mater brys sy’n ymwneud â seremoni sydd ar fin cael ei chynnal
  • claddedigaeth sydd ei hangen o fewn 24 awr
  • priodas neu bartneriaeth sifil ar frys (os yw un person yn ddifrifol wael a nid oes disgwyl iddo/iddi wella)

Yna rhowch alwad i wasanaeth brys y tu allan i oriau Torfaen ar 01495 762200 a fydd yn trefnu i aelod o’r Tîm Cofrestru gysylltu â chi’n uniongyrchol.

Diwygiwyd Diwethaf: 19/08/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cofrestryddion

Ffôn: 01495 742132

E-bost: registrars@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig