Partneriaeth Natur Leol

Local Nature Partnership

Nod Partneriaeth Natur Leol Blaenau Gwent a Thorfaen yw dod â chymunedau at ei gilydd i ystyried, darganfod a rhannu natur ar stepen eu drws, gan gynnig cyngor a chymorth i weithredu ar ran bywyd gwyllt lleol. 

Nodau’r Bartneriaeth yw: 

  • Cynyddu ymwybyddiaeth o ac ymgysylltu gyda chadwraeth natur 
  • Cefnogi a hyrwyddo camau sydd o fudd i ecosystemau, cynefinoedd a rhywogaethau lleol 
  • Cynyddu ymwybyddiaeth o’r hyn all pobl ei wneud i leihau pwysau ar rywogaethau a chynefinoedd lleol 
  • Cynyddu ymgysylltiad o ran adnabod, cofnodi a monitro rhywogaethau a chynefinoedd lleol 

Mae’r Bartneriaeth yn cyfarfod yn rheolaidd, gan gynnwys ymweliad blynyddol â safleoedd diddorol, ac mae’n anfon diweddariadau rheolaidd i’w aelodau a phobl sydd â diddordeb. Os hoffech chi ymuno a’r rhestr bostio a derbyn diweddariadau drwy ebost, cysylltwch â Chydgysylltydd y Bartneriaeth veronika.brannovic@torfaen.gov.uk. Gallwch hefyd gael hyd i’r Bartneriaeth ar y cyfryngau cymdeithasol: 

Rhagor o wybodaeth yma: Partneriaeth Natur Leol 

Diwygiwyd Diwethaf: 29/06/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

LNP Coordinator

Ebost: veronika.brannovic@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig