Fforwm Pobl Ifanc Torfaen

Fforwm anwleidyddol sy'n cynnig cyfle i bobl ifanc 11 i 25 oed gymryd rhan mewn penderfyniadau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. 

Caiff aelodau eu recriwtio i'r Fforwm Ieuenctid bob blwyddyn a hynny drwy ysgolion lleol, clybiau ieuenctid, cymdeithasau cymunedol, cyfryngau lleol a digwyddiadau/prosiectau sydd hefyd yn cael eu cynnal yn lleol.

Mae'r fforwm yn cyfarfod ar yr ail ddydd Mercher o bob mis.  

I gael mwy o wybodaeth am Fforwm Ieuenctid Torfaen cysylltwch â Philip Wilson ar 01633 648359 neu e-bostiwch philip.wilson@torfaen.gov.uk 

Diwygiwyd Diwethaf: 26/04/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Fforwm Pobl Ifanc Torfaen

Ebost: philip.wilson@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig