Dan - Ar Grwydr yn Nhorfaen

Mae Dan Can yr Ailgylchwr Ardderchog wedi bod yn galw heibio i leoliadau gwahanol yn Nhorfaen.

Dan Can yn cyflwyno asgwrn i Tubby y Ladbrador am ailgylchu 26,000 o boteli mewn chwe blynedd

Dan Can yn cyflwyno asgwrn i Tubby y Ladbrador am ailgylchu 26,000 o boteli mewn chwe blynedd

Dan Can yn derbyn parsel enfawr o ganiau wedi'u gwasgu

Dan Can yn derbyn parsel enfawr o ganiau wedi'u gwasgu

Dan gyda disgyblion o Ysgol Gynradd Hollybush a wnaeth ddillad o sbwriel

Dan gyda disgyblion o Ysgol Gynradd Hollybush a wnaeth ddillad o sbwriel

Disgyblion yn Ysgol Fabanod Coed Efa yn rhoi Dan yn eu blwch ailgylchu du

Disgyblion yn Ysgol Fabanod Coed Efa yn rhoi Dan yn eu blwch ailgylchu du

Dan yn helpu Daniel Fennell, chwech oed, ac Evan Pearce, pump oed, i wneud bwgan brain gan ddefnyddio hen ddillad a phapur yn ystod digwyddiad ailgylchu yn Fferm Gymunedol Greenmeadow yng Nghwmbrân

Dan yn helpu Daniel Fennell ac Evan Pearce i wneud bwgan brain gan ddefnyddio hen ddillad a phapur yn ystod digwyddiad ailgylchu yn Fferm Gymunedol Greenmeadow 

Dan a'r Cynghorydd John Cunningham yn dathlu cyfradd ailgylchu Torfaen, sef 42% - record newydd

Dan a'r Cynghorydd John Cunningham yn dathlu cyfradd ailgylchu Torfaen, sef 42% - record newydd 

Dan yn cyflwyno bin compostio Rolypig i Laura Honeybun o Ysgol Pont-y-moel, a enillodd gystadleuaeth rap yn y Trash Times

Dan presents a Rolypig Compost Bin to Pontymoile School pupil Laura Honeybun, who won a rap competition in the Trash Times 

Disgyblion o Ysgol Iau Sain Alban yn helpu i lansio'r lorïau newydd

Disgyblion o Ysgol Iau Sain Alban yn helpu i lansio'r lorïau newydd 

Dan Can gyda lori sbwriel ecogyfeillgar

Dan Can gyda lori sbwriel ecogyfeillgar 

Dan yn galw heibio i Ysgol Gynradd Penygarn

Dan yn galw heibio i Ysgol Gynradd Penygarn 

Dan Can yn cyflwyno bwrdd adar pren i Esther o Ysgol Gynradd Llanyrafon ar ôl iddi ennill cystadleuaeth yn y Trash Times

Dan Can presents a wooden bird table to Llanyravon Primary School pupil, Esther, after she won a competition in the Trash Times 

Dan yn dangos i ddisgyblion yn Ysgol Llanyrafon sut y gallant ailgylchu

Dan yn dangos i ddisgyblion yn Ysgol Llanyrafon sut y gallant ailgylchu

Dan gyda Gweinidog yr Amgylchedd, Jane Davidson, wrth lansio'r depo ailgylchu newydd yng Nghwmbrân

Dan gyda Gweinidog yr Amgylchedd, Jane Davidson, wrth lansio'r depo ailgylchu newydd yng Nghwmbrân 

Dan yn cyflwyno gwobr i Sinead o Ysgol Pont-y-moel, ar ôl iddi ennill y drydedd wobr mewn cystadleuaeth yn y Trash Times

Dan presents a prize to Pontymoile School pupil, Sinead, after she won third prize in a competition in the Trash Times 

Dan Can yn ymweld â disgyblion yn Ysgol Gynradd Pont-y-moel

Dan Can yn ymweld â disgyblion yn Ysgol Gynradd Pont-y-moel 

Dan yn cyrraedd am ymweliad arall

Dan yn cyrraedd am ymweliad arall 

 

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: streetscene@torfaen.gov.uk

 

Nôl i’r Brig